การยืนยันช่องทางของ OKX

เพื่อป้องกันคุณจากการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง โปรดเลือกช่องทางด้านล่างและป้อนรายละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าเป็นช่องทางการสื่อสารของ OKX อย่างเป็นทางการหรือไม่
*ไม่สามารถใช้การยืนยันด้วยหมายเลข SMS ในหน้านี้

เลือกช่องทาง