เลือกวิธีการชำระเงิน
เรียงตาม
ผู้ลงโฆษณา
ราคาหน่วย
มีอยู่/ลิมิตคำสั่ง
วิธีการชำระเงิน
ขาย/ซื้อ
Pepê_Tâmega_P2P
1,793 คำสั่ง
95.72%
5.20 BRL
1,611.32 USDT
300.00-8,378.86 BRL
PIX
Mercadopago
BtcX
3,415 คำสั่ง
91.06%
5.21 BRL
1,235.75 USDT
300.00-6,438.25 BRL
PIX
Mercadopago
Leonardo25
2,112 คำสั่ง
97.91%
5.21 BRL
1,628.38 USDT
100.00-8,400.00 BRL
PIX
NaHora-HugoVeras
70 คำสั่ง
100.00%
5.25 BRL
219.05 USDT
100.00-1,150.01 BRL
PIX
PiCPay
egancoin
1,840 คำสั่ง
99.03%
5.31 BRL
322.44 USDT
100.00-1,712.15 BRL
bank
PIX
SeuBrunoP2P
9,508 คำสั่ง
91.06%
5.39 BRL
311.17 USDT
500.00-1,677.23 BRL
bank
PIX
R**
18 คำสั่ง
81.81%
5.50 BRL
37.47 USDT
5.00-206.08 BRL
PIX
egancoin
1,840 คำสั่ง
99.03%
5.83 BRL
180.9 USDT
10.00-500.00 BRL
PIX
PiCPay
Hannibal88
112 คำสั่ง
94.91%
5.88 BRL
1,697.46 USDT
100.00-9,981.08 BRL
AdvCash
ArthurCunha
3 คำสั่ง
100.00%
6.05 BRL
73.74 USDT
5.00-446.12 BRL
PIX