เลือกวิธีการชำระเงิน
ตัวกรอง
Current Index:
ผู้ลงโฆษณาปริมาณ/ช่วงราคาหน่วยวิธีการชำระเงินประเภทโฆษณา
JJ.ABLE-GOD-EXCHANGE
398 คำสั่ง96.83% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่100 USDT
ขนาดคำสั่ง5,000.00-23,000.00 ARS
230 ARS
Wise
JJ.ABLE-GOD-EXCHANGE
398 คำสั่ง96.83% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่100 USDT
ขนาดคำสั่ง5,000.00-23,500.00 ARS
235 ARS
Bank Transfer
NUARS

BBVA
Macro
LLeandro
710 คำสั่ง94.28% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่687.5 USDT
ขนาดคำสั่ง2,000.00-67,000.00 ARS
273.5 ARS
Bank Transfer
RRodriCrypto
806 คำสั่ง91.90% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่866.53 USDT
ขนาดคำสั่ง3,000.00-237,255.91 ARS
273.8 ARS
Bank Transfer
Banco Brubank

Mercado Pago
IILHABELA22
375 คำสั่ง94.69% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่300 USDT
ขนาดคำสั่ง2,500.00-40,000.00 ARS
273.89 ARS
Banco Brubank
KKmarket
646 คำสั่ง92.67% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่1,149.07 USDT
ขนาดคำสั่ง5,000.00-200,000.00 ARS
283 ARS
Bank Transfer
Banco Brubank

Mercado Pago
Cash in Person
PPablo
559 คำสั่ง99.64% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่364.95 USDT
ขนาดคำสั่ง1,500.00-2,000.00 ARS
285 ARS
Bank Transfer
Ualá
CCryptoArg
49 คำสั่ง72.05% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่100 USDT
ขนาดคำสั่ง2,000.00-28,900.00 ARS
289 ARS
Bank Transfer
Rebanking

Banco del Sol
Openbank
MMejorCambio
11 คำสั่ง84.61% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่39.67 USDT
ขนาดคำสั่ง1,000.00-11,504.30 ARS
290 ARS
Rebanking
Banco Brubank

Mercado Pago
cc**
2 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่4.02 USDT
ขนาดคำสั่ง1,000.00-1,165.80 ARS
290 ARS
Bank Transfer
Mercado Pago

Prex
SSR2P
171 คำสั่ง80.28% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่280.53 USDT
ขนาดคำสั่ง2,000.00-30,000.00 ARS
294 ARS
Bank Transfer
Mercado Pago
IIntercambiosJ.G
183 คำสั่ง92.42% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่74.11 USDT
ขนาดคำสั่ง2,800.00-22,233.00 ARS
300 ARS
Bank Transfer
Rebanking

Banco Brubank
Ualá
RRodriCrypto
806 คำสั่ง91.90% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่170.07 USDT
ขนาดคำสั่ง3,000.00-56,803.38 ARS
334 ARS
Bank Transfer
Banco Brubank

Mercado Pago
PPablo
559 คำสั่ง99.64% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่268.68 USDT
ขนาดคำสั่ง3,000.00-81,000.00 ARS
335 ARS
Bank Transfer
CCryptoExchangeP2P
431 คำสั่ง88.13% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่157.63 USDT
ขนาดคำสั่ง500.00-15,000.00 ARS
359 ARS
Bank Transfer
Ualá

Mercado Pago
Lemon Cash
CCryptoExchangeP2P
431 คำสั่ง88.13% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่198 USDT
ขนาดคำสั่ง500.00-15,000.00 ARS
369.01 ARS
BBVA
Banco Nación

Galicia
Santander
DDataDash
78 คำสั่ง76.47% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่1,109.5 USDT
ขนาดคำสั่ง200.00-596,101.06 ARS
537.27 ARS
Bank Transfer
NUARS

Rebanking
Banco del Sol