เลือกวิธีการชำระเงิน
เรียงตาม
ผู้ลงโฆษณา
ราคาหน่วย
มีอยู่/ลิมิตคำสั่ง
วิธีการชำระเงิน
ขาย/ซื้อ
HomeOfCash
39 คำสั่ง
100.00%
3.69 AED
75.54 USDT
14.00-278.77 AED
Mashreq Bank
SuperRehman
230 คำสั่ง
89.14%
3.72 AED
392.82 USDT
1,000.00-1,461.29 AED
bank
Mashreq Bank
Kaushara
28 คำสั่ง
96.55%
3.72 AED
205.08 USDT
200.00-762.00 AED
Abu Dhabi Commercial Bank
Emirates NBD Bank
PerryThePlatypus
286 คำสั่ง
90.22%
3.73 AED
225.94 USDT
700.00-842.00 AED
bank
Abu Dhabi Commercial Bank
crypto_uae
431 คำสั่ง
93.89%
3.75 AED
9,786.58 USDT
300.00-36,699.67 AED
Al Hilal Bank
Al Maryah Community Bank
PerryThePlatypus
286 คำสั่ง
90.22%
3.75 AED
558.28 USDT
400.00-1,500.00 AED
bank
Abu Dhabi Commercial Bank
SuperRehman
230 คำสั่ง
89.14%
3.76 AED
392.82 USDT
100.00-1,477.03 AED
Mashreq Bank
Commercial Bank of Dubai
-_TMT_-
173 คำสั่ง
82.77%
3.77 AED
733.53 USDT
100.00-2,765.40 AED
bank
Abu Dhabi Commercial Bank
USDT~Trader
1,768 คำสั่ง
89.47%
3.78 AED
1,500 USDT
800.00-5,500.00 AED
bank
Abu Dhabi Commercial Bank
❗Omarahmed_82™❗
355 คำสั่ง
97.78%
3.80 AED
10,666.76 USDT
1,000.00-40,533.68 AED
Abu Dhabi Islamic Bank
Al Hilal Bank