เลือกวิธีการชำระเงิน
ตัวกรอง
Current Index:¥ 6.92
ราคาหน่วยมีอยู่ขนาดคำสั่งผู้ลงโฆษณาวิธีการชำระเงินประเภทโฆษณา
ราคาหน่วยมีอยู่ขนาดคำสั่งผู้ลงโฆษณาวิธีการชำระเงินประเภทโฆษณา
16.78 CNY2,000,000 GUSD100,000.00-13,560,000.00 CNY武大郎买大饼 (1,664 คำสั่ง/96.17%)
Bank Transfer
26.61 CNY999,999 GUSD100,000.00-550,000.00 CNY交换空间 (5,468 คำสั่ง/99.42%)
Bank Transfer
36.60 CNY5,000,000 GUSD100,000.00-4,000,000.00 CNY自由商行 (18,261 คำสั่ง/99.19%)
Bank Transfer