เลือกวิธีการชำระเงิน
ตัวกรอง
Current Index:¥ 6.64
ราคาหน่วยมีอยู่ขนาดคำสั่งผู้ลงโฆษณาวิธีการชำระเงินประเภทโฆษณา
ราคาหน่วยมีอยู่ขนาดคำสั่งผู้ลงโฆษณาวิธีการชำระเงินประเภทโฆษณา
1006.95 CNY17,146.01 USDT100,000.00-119,164.79 CNY锋行商贸 (623 คำสั่ง/98.26%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
996.93 CNY22,345.49 USDT100,000.00-150,000.00 CNY小红商行 (1,940 คำสั่ง/99.48%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
986.92 CNY27,440.62 USDT100,000.00-189,889.12 CNY嘉永恒商行 (19,393 คำสั่ง/99.61%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
976.90 CNY25,336.14 USDT100,000.00-174,819.36 CNY日月商行 (72 คำสั่ง/92.30%)
Bank Transfer
966.90 CNY15,598.93 USDT100,000.00-107,632.61 CNY中东福币商行 (1,927 คำสั่ง/98.82%)
WeChat Pay
956.89 CNY15,017.04 USDT100,000.00-103,467.40 CNY中通商行 (5,044 คำสั่ง/99.64%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
946.88 CNY31,455.45 USDT100,000.00-200,000.00 CNY欧宝币行 (5,198 คำสั่ง/99.25%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
936.88 CNY29,263.11 USDT100,000.00-201,330.21 CNY大红大紫 (17,114 คำสั่ง/97.80%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
926.88 CNY97,150.84 USDT100,000.00-668,397.77 CNY小肥同学 (475 คำสั่ง/98.75%)
Bank Transfer
916.86 CNY34,064.2 USDT100,000.00-233,680.41 CNY锋行商贸 (623 คำสั่ง/98.26%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
906.85 CNY22,625.74 USDT100,000.00-154,986.31 CNY恭喜發財买必涨 (15,388 คำสั่ง/98.53%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
896.85 CNY29,302.67 USDT100,000.00-200,723.32 CNY大红大紫 (17,114 คำสั่ง/97.80%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
886.85 CNY46,243.59 USDT100,000.00-316,768.62 CNY陆家嘴资本 (11,713 คำสั่ง/99.30%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
876.82 CNY18,909.1 USDT100,000.00-128,960.06 CNY嘉永恒商行 (19,393 คำสั่ง/99.61%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
866.81 CNY27,011.63 USDT100,000.00-183,949.25 CNY日日红升商行 (3,710 คำสั่ง/99.72%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
856.80 CNY34,862.14 USDT100,000.00-237,062.61 CNY欧宝币行 (5,198 คำสั่ง/99.25%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
846.80 CNY81,997.72 USDT100,000.00-557,584.49 CNY吕斯文 (28,116 คำสั่ง/98.68%)
Bank Transfer
836.80 CNY22,625.74 USDT100,000.00-153,855.03 CNY恭喜發財买必涨 (15,388 คำสั่ง/98.53%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
826.80 CNY81,700 USDT100,000.00-555,560.00 CNY星爷币行 (8,531 คำสั่ง/99.91%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
816.80 CNY118,169.14 USDT100,000.00-803,550.16 CNY坚强小币商 (1,590 คำสั่ง/98.20%)
Alipay
WeChat Pay
806.80 CNY16,370.71 USDT100,000.00-111,320.82 CNY币圈龙卷风 (3,187 คำสั่ง/98.85%)
Bank Transfer
796.80 CNY20,385.68 USDT100,000.00-138,622.62 CNY洋芋和土豆 (13,408 คำสั่ง/99.72%)
WeChat Pay
786.80 CNY46,243.59 USDT100,000.00-314,456.44 CNY陆家嘴资本 (11,713 คำสั่ง/99.30%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
776.80 CNY54,008.53 USDT100,000.00-367,258.00 CNY珊珊商行24H (15,649 คำสั่ง/99.72%)
Bank Transfer
WeChat Pay
766.79 CNY20,385.68 USDT100,000.00-138,418.76 CNY洋芋和土豆 (13,408 คำสั่ง/99.72%)
WeChat Pay
756.78 CNY17,234.18 USDT100,000.00-116,847.74 CNY财源滚滚币行 (863 คำสั่ง/99.19%)
Alipay
746.78 CNY15,944.43 USDT100,000.00-100,000.00 CNY中通商行 (5,044 คำสั่ง/99.64%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
736.78 CNY29,816.21 USDT100,000.00-202,153.90 CNY及时雨宋公明 (22,203 คำสั่ง/99.08%)
Bank Transfer
726.78 CNY16,370.71 USDT100,000.00-110,993.41 CNY币圈龙卷风 (3,187 คำสั่ง/98.85%)
Bank Transfer
716.75 CNY15,109.52 USDT100,000.00-101,989.29 CNY连年有余商行 (9,089 คำสั่ง/99.96%)
Alipay
WeChat Pay
706.75 CNY81,096.82 USDT100,000.00-547,403.58 CNY祝您财源广进 (110 คำสั่ง/99.09%)
Bank Transfer
696.75 CNY81,997.72 USDT100,000.00-553,484.61 CNY吕斯文 (28,116 คำสั่ง/98.68%)
Bank Transfer
686.75 CNY23,294.21 USDT100,000.00-157,235.91 CNY多多诚信商行1 (1,353 คำสั่ง/100.00%)
Bank Transfer
WeChat Pay
676.75 CNY54,008.53 USDT100,000.00-364,557.57 CNY珊珊商行24H (15,649 คำสั่ง/99.72%)
Bank Transfer
WeChat Pay
666.73 CNY22,345.4 USDT100,000.00-100,000.00 CNY小红商行 (1,940 คำสั่ง/99.48%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
656.73 CNY15,109.52 USDT100,000.00-101,687.10 CNY连年有余商行 (9,089 คำสั่ง/99.96%)
Alipay
WeChat Pay
646.73 CNY118,169.14 USDT100,000.00-795,278.31 CNY坚强小币商 (1,590 คำสั่ง/98.20%)
Alipay
WeChat Pay
636.72 CNY15,109.52 USDT100,000.00-101,536.00 CNY连年有余商行 (9,089 คำสั่ง/99.96%)
Alipay
WeChat Pay
626.72 CNY85,523.32 USDT100,000.00-574,716.76 CNY祝您财源广进 (110 คำสั่ง/99.09%)
Bank Transfer
616.72 CNY23,294.21 USDT100,000.00-156,537.09 CNY多多诚信商行1 (1,353 คำสั่ง/100.00%)
Bank Transfer
WeChat Pay
606.71 CNY26,515.73 USDT100,000.00-177,920.54 CNY銮保币行 (6,804 คำสั่ง/99.83%)
WeChat Pay
596.71 CNY105,947.54 USDT100,000.00-710,907.99 CNY无敌大鲤鱼 (129,033 คำสั่ง/96.39%)
Bank Transfer
586.70 CNY19,230.66 USDT100,000.00-128,845.42 CNY多多进宝 (4,439 คำสั่ง/95.25%)
Bank Transfer
576.70 CNY17,988.9 USDT100,000.00-120,000.00 CNY航硕币行 (1,148 คำสั่ง/99.91%)
Bank Transfer
566.70 CNY105,947.54 USDT100,000.00-709,848.51 CNY无敌大鲤鱼 (129,033 คำสั่ง/96.39%)
Bank Transfer
556.70 CNY311,879.46 USDT500,000.00-2,080,235.99 CNY华峰资本贸易 (478 คำสั่ง/99.37%)
Bank Transfer
546.69 CNY22,579.2 USDT100,000.00-151,054.84 CNY亿米阳光 (873 คำสั่ง/96.35%)
Bank Transfer
536.69 CNY30,000 USDT100,000.00-200,000.00 CNY蓝盾资金安全 (21 คำสั่ง/87.50%)
Bank Transfer
526.69 CNY79,881.33 USDT100,000.00-534,406.15 CNY诚信清风主号 (14,336 คำสั่ง/98.88%)
Bank Transfer
WeChat Pay
516.69 CNY108,898.24 USDT100,000.00-728,529.22 CNY老商行资金安全 (1,717 คำสั่ง/95.86%)
Bank Transfer
506.69 CNY56,169.7 USDT100,000.00-375,775.29 CNY鱼干商铺 (21,088 คำสั่ง/99.71%)
Bank Transfer
496.68 CNY39,257.11 USDT100,000.00-262,237.49 CNY好好财富 (693 คำสั่ง/97.05%)
Bank Transfer
486.68 CNY15,535.13 USDT100,000.00-103,774.66 CNY众仁商行 (672 คำสั่ง/100.00%)
Alipay
WeChat Pay
476.68 CNY45,217.37 USDT100,000.00-302,052.03 CNY新三圆 (246 คำสั่ง/98.40%)
Bank Transfer
466.68 CNY56,169.7 USDT100,000.00-375,213.59 CNY鱼干商铺 (21,088 คำสั่ง/99.71%)
Bank Transfer
456.68 CNY21,088.31 USDT100,000.00-140,838.00 CNY大唐-中大国际 (20,610 คำสั่ง/100.00%)
Bank Transfer
446.67 CNY22,579.2 USDT100,000.00-150,603.26 CNY亿米阳光 (873 คำสั่ง/96.35%)
Bank Transfer
436.67 CNY27,039.6 USDT100,000.00-180,000.00 CNY捕捉闪耀的瞬间 (2,001 คำสั่ง/91.36%)
Bank Transfer
426.67 CNY22,248.52 USDT100,000.00-148,397.62 CNY旺财乐商行 (2,094 คำสั่ง/99.61%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
416.67 CNY19,230.66 USDT100,000.00-128,268.50 CNY多多进宝 (4,439 คำสั่ง/95.25%)
Bank Transfer
406.67 CNY48,875.84 USDT100,000.00-326,001.85 CNY白资安全商行 (510 คำสั่ง/100.00%)
WeChat Pay
396.67 CNY17,463.05 USDT100,000.00-100,000.00 CNY币回头 (538 คำสั่ง/97.99%)
WeChat Pay
386.67 CNY39,257.11 USDT100,000.00-261,844.92 CNY好好财富 (693 คำสั่ง/97.05%)
Bank Transfer
376.67 CNY40,312.58 USDT100,000.00-268,884.90 CNY聚宝盆极速商行 (2,001 คำสั่ง/99.45%)
WeChat Pay
366.67 CNY28,679.85 USDT100,000.00-191,294.59 CNY安全U商拒黑钱 (2,703 คำสั่ง/99.88%)
WeChat Pay
356.67 CNY48,956.16 USDT100,000.00-326,537.58 CNY赚一亿RMB (103 คำสั่ง/88.79%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
346.67 CNY41,598.89 USDT100,000.00-277,464.59 CNY一颗小小摇钱树 (285 คำสั่ง/95.30%)
Bank Transfer
336.67 CNY15,264.46 USDT100,000.00-101,813.94 CNY诚信必胜客 (772 คำสั่ง/99.22%)
Bank Transfer
326.67 CNY24,355.55 USDT100,000.00-162,451.56 CNY福安币商 (2,341 คำสั่ง/98.85%)
Bank Transfer
316.67 CNY45,217.37 USDT100,000.00-301,599.85 CNY新三圆 (246 คำสั่ง/98.40%)
Bank Transfer
306.67 CNY15,561.25 USDT100,000.00-103,793.53 CNY资本堡垒秒放 (1,003 คำสั่ง/99.00%)
Bank Transfer
296.67 CNY22,064.87 USDT100,000.00-147,172.68 CNY梦梦家商行 (627 คำสั่ง/96.75%)
Bank Transfer
286.67 CNY24,027.12 USDT100,000.00-160,260.89 CNY金跃 (175 คำสั่ง/98.31%)
Bank Transfer
276.67 CNY19,883.16 USDT100,000.00-132,620.72 CNY陈掌柜 (7,120 คำสั่ง/99.60%)
Bank Transfer
266.67 CNY33,613.02 USDT100,000.00-224,198.84 CNY小杨诚信币商 (8,915 คำสั่ง/99.69%)
Bank Transfer
256.67 CNY21,309.41 USDT100,000.00-142,133.78 CNY新欣商行 (3,385 คำสั่ง/98.94%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
246.66 CNY48,875.84 USDT100,000.00-325,513.09 CNY白资安全商行 (510 คำสั่ง/100.00%)
WeChat Pay
236.66 CNY78,067.27 USDT100,000.00-519,928.01 CNY良心商铺 (1,697 คำสั่ง/100.00%)
Bank Transfer
226.66 CNY133,926.85 USDT100,000.00-891,952.82 CNY越努力越幸运 (1,682 คำสั่ง/98.99%)
Bank Transfer
216.66 CNY21,726.66 USDT100,000.00-144,699.55 CNY致诚资本 (2,642 คำสั่ง/99.66%)
Bank Transfer
206.66 CNY50,334.12 USDT100,000.00-335,225.23 CNY新帆诚信商 (686 คำสั่ง/99.42%)
Bank Transfer
196.66 CNY40,312.58 USDT100,000.00-268,481.78 CNY聚宝盆极速商行 (2,001 คำสั่ง/99.45%)
WeChat Pay
186.66 CNY28,679.85 USDT100,000.00-191,007.80 CNY安全U商拒黑钱 (2,703 คำสั่ง/99.88%)
WeChat Pay
176.66 CNY22,324 USDT100,000.00-148,677.84 CNY闽A诚信商行 (4,675 คำสั่ง/98.87%)
Bank Transfer
166.66 CNY214,185.05 USDT100,000.00-1,426,472.43 CNY一米阳光 (11,404 คำสั่ง/98.09%)
Bank Transfer
156.66 CNY20,763.55 USDT100,000.00-138,285.24 CNY福安币商 (2,341 คำสั่ง/98.85%)
Bank Transfer
146.66 CNY21,221.38 USDT100,000.00-141,334.39 CNY鲁商纯白封卡赔 (180 คำสั่ง/100.00%)
Bank Transfer
Alipay
136.66 CNY15,561.25 USDT100,000.00-103,637.92 CNY资本堡垒秒放 (1,003 คำสั่ง/99.00%)
Bank Transfer
126.66 CNY60,139.23 USDT100,000.00-400,527.33 CNY小星星商行 (10,444 คำสั่ง/99.62%)
Bank Transfer
116.66 CNY19,883.16 USDT100,000.00-132,421.89 CNY陈掌柜 (7,120 คำสั่ง/99.60%)
Bank Transfer
106.66 CNY19,883.16 USDT100,000.00-132,421.89 CNY陈掌柜 (7,120 คำสั่ง/99.60%)
Bank Transfer
96.66 CNY40,000 USDT100,000.00-266,400.00 CNY老商行资金安全 (1,717 คำสั่ง/95.86%)
Bank Transfer
86.66 CNY33,613.02 USDT100,000.00-223,862.71 CNY小杨诚信币商 (8,915 คำสั่ง/99.69%)
Bank Transfer
76.65 CNY45,000 USDT100,000.00-299,250.00 CNY良心商铺 (1,697 คำสั่ง/100.00%)
Bank Transfer
66.65 CNY133,926.85 USDT100,000.00-890,613.55 CNY越努力越幸运 (1,682 คำสั่ง/98.99%)
Bank Transfer
56.65 CNY21,726.66 USDT100,000.00-144,482.28 CNY致诚资本 (2,642 คำสั่ง/99.66%)
Bank Transfer
46.65 CNY50,334.12 USDT100,000.00-334,721.89 CNY新帆诚信商 (686 คำสั่ง/99.42%)
Bank Transfer
36.65 CNY22,324 USDT100,000.00-148,454.60 CNY闽A诚信商行 (4,675 คำสั่ง/98.87%)
Bank Transfer
26.65 CNY38,036.21 USDT100,000.00-200,000.01 CNY安全币牛牛 (2,842 คำสั่ง/96.83%)
Alipay
16.65 CNY60,139.23 USDT100,000.00-399,925.93 CNY小星星商行 (10,444 คำสั่ง/99.62%)
Bank Transfer
16.62 CNY4,935,000 USDT100,000.00-5,000,000.00 CNY中华-资金安全 (300 คำสั่ง/100.00%)
Bank Transfer
26.62 CNY245,448.85 USDT100,000.00-1,624,871.38 CNY盛大资本接大额 (2,390 คำสั่ง/97.63%)
Bank Transfer
36.62 CNY3,173,557.4 USDT100,000.00-19,941,000.00 CNY中本聰 (812 คำสั่ง/94.30%)
Bank Transfer
46.61 CNY5,000,000 USDT100,000.00-18,888,888.88 CNY武大郎买大饼 (1,352 คำสั่ง/95.81%)
Bank Transfer
56.61 CNY258,011.48 USDT100,000.00-1,705,455.88 CNY小星星商行 (10,444 คำสั่ง/99.62%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
66.61 CNY3,007,530.71 USDT100,000.00-19,879,777.99 CNY中本聰 (812 คำสั่ง/94.30%)
Bank Transfer
76.61 CNY2,674,565.64 USDT100,000.00-300,000.00 CNY诚信大牛零冻结 (749 คำสั่ง/98.55%)
Bank Transfer
86.60 CNY5,000,000 USDT100,000.00-18,888,888.88 CNY武大郎买大饼 (1,352 คำสั่ง/95.81%)
Bank Transfer
96.60 CNY1,533,373.16 USDT300,000.00-10,120,262.85 CNY币圈小辉同学 (7,615 คำสั่ง/93.80%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
106.59 CNY270,000 USDT100,000.00-1,779,300.00 CNY小星星商行 (10,444 คำสั่ง/99.62%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
116.59 CNY1,736,792.32 USDT100,000.00-11,445,461.38 CNY币圈小辉同学 (7,615 คำสั่ง/93.80%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
126.59 CNY2,695,503.84 USDT100,000.00-6,000,000.00 CNY安全第一 (18,452 คำสั่ง/98.99%)
Bank Transfer
136.58 CNY3,602,802 USDT100,000.00-10,000,000.00 CNY南香子冻结包赔 (17,210 คำสั่ง/99.83%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
146.58 CNY4,226,702.77 USDT100,000.00-27,811,704.22 CNY一米阳光 (11,404 คำสั่ง/98.09%)
Bank Transfer
156.58 CNY4,950,589.23 USDT100,000.00-32,574,877.13 CNY麻辣小龙虾 (33,256 คำสั่ง/97.33%)
Bank Transfer
166.58 CNY2,370,095.5 USDT100,000.00-5,000,000.00 CNY安全第一 (18,452 คำสั่ง/98.99%)
Bank Transfer
176.58 CNY5,008,815.59 USDT200,000.00-5,000,000.00 CNY小艾安全有保障 (292 คำสั่ง/95.42%)
Bank Transfer
186.57 CNY2,632,773.28 USDT100,000.00-10,000,000.00 CNY南香子冻结包赔 (17,210 คำสั่ง/99.83%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
196.57 CNY3,000,000 USDT100,000.00-1,200,000.00 CNY华夏安全交易 (75,495 คำสั่ง/98.49%)
Bank Transfer
206.56 CNY4,973,323.18 USDT100,000.00-32,625,000.06 CNY麻辣小龙虾 (33,256 คำสั่ง/97.33%)
Bank Transfer
216.56 CNY888,888 USDT100,000.00-1,200,000.00 CNY华夏安全交易 (75,495 คำสั่ง/98.49%)
Bank Transfer
226.56 CNY5,813,671.11 USDT200,000.00-5,000,000.00 CNY小艾安全有保障 (292 คำสั่ง/95.42%)
Bank Transfer
236.55 CNY6,000,000 USDT100,000.00-8,000,000.00 CNY诚信清风壹号 (38,674 คำสั่ง/98.83%)
Bank Transfer
WeChat Pay
246.55 CNY3,091,211.16 USDT100,000.00-20,247,433.09 CNY一米阳光 (11,404 คำสั่ง/98.09%)
Bank Transfer
256.55 CNY2,464,370.85 USDT100,000.00-1,000,000.00 CNY诚信大牛零冻结 (749 คำสั่ง/98.55%)
Bank Transfer
266.54 CNY5,956,348.9 USDT100,000.00-8,000,000.00 CNY诚信清风壹号 (38,674 คำสั่ง/98.83%)
Bank Transfer
WeChat Pay
276.51 CNY5,888,888 USDT100,000.00-30,000,000.00 CNY安全交易-小锋 (11,352 คำสั่ง/99.42%)
Bank Transfer
286.50 CNY5,888,888 USDT100,000.00-30,000,000.00 CNY安全交易-小锋 (11,352 คำสั่ง/99.42%)
Bank Transfer
296.48 CNY1,000,000 USDT100,000.00-5,000,000.00 CNY老樱桃冻结包赔 (12,212 คำสั่ง/99.83%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
306.47 CNY1,000,000 USDT100,000.00-5,000,000.00 CNY老樱桃冻结包赔 (12,212 คำสั่ง/99.83%)
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
316.34 CNY4,525,896.12 USDT100,000.00-18,888,888.00 CNY宁静你运气来了 (532 คำสั่ง/99.06%)
Bank Transfer