เลือกวิธีการชำระเงิน
ตัวกรอง
Current Index:฿ 36.24
ผู้ลงโฆษณาปริมาณ/ช่วงราคาหน่วยวิธีการชำระเงินประเภทโฆษณา
诚信涛商行
ยืนยัน
2,327 คำสั่ง99.14% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่113,773.69 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-782,762.99 CNY
6.88 CNY
Bank Transfer
诚信涛商行
ยืนยัน
2,327 คำสั่ง99.14% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่113,773.69 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-782,762.98 CNY
6.88 CNY
Bank Transfer
诚信富商行
ยืนยัน
1,616 คำสั่ง99.75% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่58,679.99 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-403,718.33 CNY
6.88 CNY
Bank Transfer
樂天安全资金
ยืนยัน
16,430 คำสั่ง99.98% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่14,777.98 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-101,672.50 CNY
6.88 CNY
Bank Transfer
樂天安全资金
ยืนยัน
16,430 คำสั่ง99.98% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่14,777.98 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-101,672.50 CNY
6.88 CNY
Bank Transfer
豫鑫诚信商行
ยืนยัน
10,416 คำสั่ง99.52% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่18,726.05 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-128,835.22 CNY
6.88 CNY
Bank Transfer
麻辣小龙虾
ยืนยัน
33,396 คำสั่ง97.33% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่159,432.99 USDT
ขนาดคำสั่ง300,000.00-1,096,899.03 CNY
6.88 CNY
Bank Transfer
安全第一
ยืนยัน
18,874 คำสั่ง99.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่144,756.27 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-995,923.13 CNY
6.88 CNY
Bank Transfer
一诺千金1
ยืนยัน
518 คำสั่ง95.57% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่82,545.91 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-567,915.86 CNY
6.88 CNY
Bank Transfer
大舅哥资金安全
ยืนยัน
371 คำสั่ง99.19% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่20,452.89 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-140,920.41 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
豫鑫诚信商行
ยืนยัน
10,416 คำสั่ง99.52% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่18,726.05 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-129,022.48 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
樂天安全资金
ยืนยัน
16,430 คำสั่ง99.98% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่14,777.98 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-101,820.28 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
樂天安全资金
ยืนยัน
16,430 คำสั่ง99.98% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่14,777.98 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-101,820.28 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
安全第一
ยืนยัน
18,874 คำสั่ง99.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่144,756.27 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-997,370.70 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
安全第一
ยืนยัน
18,874 คำสั่ง99.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่144,756.27 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-997,370.70 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
麻辣小龙虾
ยืนยัน
33,396 คำสั่ง97.33% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่159,432.99 USDT
ขนาดคำสั่ง300,000.00-1,098,493.30 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
如意币行
ยืนยัน
1,955 คำสั่ง99.03% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,533.08 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-107,022.92 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
鸿鸿发商铺
ยืนยัน
284 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่41,211.92 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-283,950.12 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
东莞9号
ยืนยัน
665 คำสั่ง96.65% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่26,342.99 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-181,503.20 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
一诺千金1
ยืนยัน
518 คำสั่ง95.57% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่82,545.91 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-568,741.31 CNY
6.89 CNY
Bank Transfer
芬菲-安全资金
262 คำสั่ง99.61% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่17,192.28 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-118,626.73 CNY
6.90 CNY
Bank Transfer
小小诚信币商
ยืนยัน
6,300 คำสั่ง99.74% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่62,878.63 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-433,862.54 CNY
6.90 CNY
Bank Transfer
甜甜小币商
196 คำสั่ง97.50% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่25,186.3 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-173,785.47 CNY
6.90 CNY
Alipay
WeChat Pay
如意币行
ยืนยัน
1,955 คำสั่ง99.03% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,533.08 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-107,178.25 CNY
6.90 CNY
Bank Transfer
鸿鸿发商铺
ยืนยัน
284 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่41,211.92 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-284,362.24 CNY
6.90 CNY
Bank Transfer
东莞9号
ยืนยัน
665 คำสั่ง96.65% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่26,342.99 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-181,766.63 CNY
6.90 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
小小诚信币商
ยืนยัน
6,300 คำสั่ง99.74% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่62,878.63 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-434,491.33 CNY
6.91 CNY
Bank Transfer
锦喜福商行
ยืนยัน
776 คำสั่ง99.35% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่31,125.11 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-200,000.00 CNY
6.91 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
全兴资本
ยืนยัน
1,842 คำสั่ง99.78% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,908.52 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-117,006.95 CNY
6.92 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
全兴商行
ยืนยัน
1,773 คำสั่ง99.94% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่30,824.99 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-213,308.93 CNY
6.92 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
祝您财源滚滚
ยืนยัน
21 คำสั่ง95.45% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่90,182.7 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-624,064.28 CNY
6.92 CNY
Bank Transfer
幸运女神蓝盾
ยืนยัน
1,564 คำสั่ง96.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่47,130.48 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-326,142.92 CNY
6.92 CNY
Bank Transfer
星爷币行
ยืนยัน
8,628 คำสั่ง99.91% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่25,345.52 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-175,390.99 CNY
6.92 CNY
Bank Transfer
Alipay
吕斯文
ยืนยัน
28,149 คำสั่ง98.67% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่72,985.26 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-505,057.99 CNY
6.92 CNY
Bank Transfer
无敌大鲤鱼
ยืนยัน
129,208 คำสั่ง96.39% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่103,996.87 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-720,698.30 CNY
6.93 CNY
Bank Transfer
鸿鸿发商铺
ยืนยัน
284 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่41,211.92 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-285,598.60 CNY
6.93 CNY
Bank Transfer
吕斯文
ยืนยัน
28,149 คำสั่ง98.67% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่72,985.26 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-505,787.85 CNY
6.93 CNY
Bank Transfer
蓝盾资金安全
ยืนยัน
46 คำสั่ง86.79% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่25,653.77 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-177,780.62 CNY
6.93 CNY
Bank Transfer
全兴资本
ยืนยัน
1,842 คำสั่ง99.78% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,908.52 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-117,345.12 CNY
6.94 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
全兴商行
ยืนยัน
1,773 คำสั่ง99.94% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่30,824.99 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-213,925.43 CNY
6.94 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
阳光资本
9,478 คำสั่ง99.42% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่44,695.77 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-310,635.60 CNY
6.95 CNY
Bank Transfer
金刚葫芦娃二号
1,186 คำสั่ง97.53% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่25,218.76 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-175,270.38 CNY
6.95 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
无敌大鲤鱼
ยืนยัน
129,208 คำสั่ง96.39% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่103,996.87 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-722,778.24 CNY
6.95 CNY
Bank Transfer
及时雨宋公明
ยืนยัน
22,437 คำสั่ง99.07% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่33,918.09 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-235,730.72 CNY
6.95 CNY
Bank Transfer
欧宝币行
6,009 คำสั่ง99.33% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่54,984.2 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-300,000.00 CNY
6.95 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
洋芋和土豆
13,631 คำสั่ง99.74% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่40,476.81 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-281,718.66 CNY
6.96 CNY
WeChat Pay
锦喜福商行
ยืนยัน
776 คำสั่ง99.35% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่30,908.66 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-200,000.00 CNY
6.96 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
刘小妞的铺
958 คำสั่ง98.55% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,354.39 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-113,990.14 CNY
6.97 CNY
WeChat Pay
洋芋和土豆
13,631 คำสั่ง99.74% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่45,350 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-316,543.06 CNY
6.98 CNY
WeChat Pay
刘小妞的铺
958 คำสั่ง98.55% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,354.39 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-114,153.64 CNY
6.98 CNY
WeChat Pay
嘉永恒商行
20,453 คำสั่ง99.62% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่27,505.27 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-191,986.78 CNY
6.98 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
八号小店
91 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่18,365.95 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-128,194.33 CNY
6.98 CNY
Bank Transfer
9999商行
9,778 คำสั่ง99.28% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่27,911.34 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-194,821.16 CNY
6.98 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
嘉利亨商行
16,819 คำสั่ง99.44% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่24,197.37 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-100,000.00 CNY
6.98 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
恭喜發財买必涨
15,589 คำสั่ง98.53% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,679.3 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-116,421.51 CNY
6.98 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
小米U商
107 คำสั่ง97.27% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,251.35 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-113,271.90 CNY
6.98 CNY
Bank Transfer
张记商贸
1,419 คำสั่ง99.30% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่14,917.67 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-104,274.51 CNY
6.99 CNY
Alipay
WeChat Pay
连年有余商行
ยืนยัน
9,416 คำสั่ง99.96% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่22,434.09 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-156,814.32 CNY
6.99 CNY
Alipay
欧宝币行
6,009 คำสั่ง99.33% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่54,984.2 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-200,000.00 CNY
7.00 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
环球港商贸
ยืนยัน
10,053 คำสั่ง99.92% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่17,853.08 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-124,971.56 CNY
7.00 CNY
Alipay
WeChat Pay
星爷币行
ยืนยัน
8,628 คำสั่ง99.91% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่64,572 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-452,004.00 CNY
7.00 CNY
Bank Transfer
Alipay
八号小店
91 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่18,365.95 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-128,745.30 CNY
7.01 CNY
Bank Transfer
连年有余商行
ยืนยัน
9,416 คำสั่ง99.96% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่22,331.23 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-156,541.92 CNY
7.01 CNY
Alipay
陆家嘴资本
12,285 คำสั่ง99.32% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่36,742.91 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-257,935.25 CNY
7.02 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
陆家嘴资本
12,285 คำสั่ง99.32% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่36,742.91 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-259,037.54 CNY
7.05 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
币须发大宗交易
3,260 คำสั่ง99.87% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่41,227.3 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-290,652.46 CNY
7.05 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
9999商行
9,778 คำสั่ง99.28% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่27,911.34 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-196,774.95 CNY
7.05 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
恭喜發財买必涨
15,589 คำสั่ง98.53% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,679.3 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-117,589.06 CNY
7.05 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
大红大紫
17,548 คำสั่ง97.80% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่33,149 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-233,700.46 CNY
7.05 CNY
WeChat Pay
币圈大咖
ยืนยัน
10,975 คำสั่ง98.83% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่14,685.5 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-103,532.83 CNY
7.05 CNY
Bank Transfer
锋行商贸
935 คำสั่ง98.61% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่20,683.15 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-146,023.03 CNY
7.06 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
连年有余商行
ยืนยัน
9,416 คำสั่ง99.96% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่22,427.02 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-158,160.36 CNY
7.07 CNY
Alipay
币圈大咖
ยืนยัน
10,975 คำสั่ง98.83% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่14,685.5 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-103,973.39 CNY
7.08 CNY
Bank Transfer
米米商行
5,950 คำสั่ง98.95% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,363.07 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-115,850.53 CNY
7.08 CNY
WeChat Pay
嘉永恒商行
20,453 คำสั่ง99.62% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่30,295.12 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-215,095.35 CNY
7.10 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
环球港商贸
ยืนยัน
10,053 คำสั่ง99.92% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่17,853.08 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-126,756.86 CNY
7.10 CNY
Alipay
WeChat Pay
大红大紫
17,548 คำสั่ง97.80% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่33,149 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-235,357.91 CNY
7.10 CNY
WeChat Pay
金刚葫芦娃二号
1,186 คำสั่ง97.53% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่23,518.76 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-167,453.58 CNY
7.12 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
小米U商
107 คำสั่ง97.27% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,251.35 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-115,709.61 CNY
7.12 CNY
Bank Transfer
嘉利亨商行
16,819 คำสั่ง99.44% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่24,197.37 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-100,000.00 CNY
7.13 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
中通商行
6,429 คำสั่ง99.72% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,242.24 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-116,294.43 CNY
7.16 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay