เลือกวิธีการชำระเงิน
ตัวกรอง
Current Index:¥ 6.64
ผู้ลงโฆษณาปริมาณ/ช่วงราคาหน่วยวิธีการชำระเงินประเภทโฆษณา
小星星商行
ยืนยัน
10,444 คำสั่ง99.62% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่142,732.91 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-949,173.85 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
币圈信用社
ยืนยัน
6,927 คำสั่ง99.92% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่69,947 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-465,147.55 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
红玫瑰与白玫瑰
ยืนยัน
29,793 คำสั่ง99.51% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่65,900.54 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-438,238.59 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
三诚币商
ยืนยัน
5,286 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่47,069.59 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-313,012.83 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
安全币牛牛
2,841 คำสั่ง96.86% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,479.82 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-100,000.01 CNY
6.65 CNY
Alipay
闽A诚信商行
ยืนยัน
4,674 คำสั่ง98.87% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,547.46 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-103,390.60 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
赣B诚信商行
ยืนยัน
7,603 คำสั่ง99.60% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่240,321.28 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-1,598,136.51 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
优米安全商行
ยืนยัน
6,734 คำสั่ง99.88% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่69,583 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-462,726.95 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
越努力越幸运
ยืนยัน
1,680 คำสั่ง98.99% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่41,640.25 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-276,907.66 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
致诚资本
ยืนยัน
2,642 คำสั่ง99.66% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่21,726.66 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-144,482.28 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
安全商行币币
ยืนยัน
161 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่19,930.38 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-132,537.02 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
一诺千金1
ยืนยัน
158 คำสั่ง91.86% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่32,773.3 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-217,942.44 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
币诚天下
ยืนยัน
10,069 คำสั่ง98.31% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่28,926.16 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-192,359.00 CNY
6.65 CNY
Bank Transfer
多多诚信商行1
ยืนยัน
1,352 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่38,309.22 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-255,139.40 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
WeChat Pay
小杨诚信币商
ยืนยัน
8,910 คำสั่ง99.69% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่22,123.04 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-147,339.44 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
闽安商行
ยืนยัน
197 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,799.6 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-100,000.00 CNY
6.66 CNY
Alipay
WeChat Pay
老商行资金安全
ยืนยัน
1,717 คำสั่ง95.86% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่40,000 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-266,400.00 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
AAK女神
ยืนยัน
54,948 คำสั่ง99.59% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่91,203.93 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-607,418.17 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
陈掌柜
ยืนยัน
7,118 คำสั่ง99.60% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่19,883.16 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-132,421.89 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
陈掌柜
ยืนยัน
7,118 คำสั่ง99.60% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่19,883.16 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-132,421.89 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
小星星商行
ยืนยัน
10,444 คำสั่ง99.62% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่142,732.91 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-950,601.21 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
鲁商纯白封卡赔
ยืนยัน
178 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่17,137.38 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-114,134.95 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
Alipay
福安币商
ยืนยัน
2,339 คำสั่ง98.85% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่31,424.21 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-209,285.23 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
一米阳光
ยืนยัน
11,403 คำสั่ง98.09% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่214,185.05 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-1,426,472.43 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
红玫瑰与白玫瑰
ยืนยัน
29,793 คำสั่ง99.51% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่65,900.54 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-438,897.59 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
一行币商
ยืนยัน
4,698 คำสั่ง98.72% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่30,697.95 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-204,448.34 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
WeChat Pay
优米安全商行
ยืนยัน
6,734 คำสั่ง99.88% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่41,295.03 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-275,024.96 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
闽A诚信商行
ยืนยัน
4,674 คำสั่ง98.87% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,547 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-103,543.02 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
赣B诚信商行
ยืนยัน
7,603 คำสั่ง99.60% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่240,321.28 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-1,600,539.72 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
聚宝盆极速商行
2,001 คำสั่ง99.45% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่40,312.58 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-268,481.78 CNY
6.66 CNY
WeChat Pay
新帆诚信商
ยืนยัน
685 คำสั่ง99.41% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่31,838.35 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-212,043.41 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
越努力越幸运
ยืนยัน
1,680 คำสั่ง98.99% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่43,926.85 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-292,552.83 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
致诚资本
ยืนยัน
2,642 คำสั่ง99.66% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่21,726.66 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-144,699.55 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
良心商铺
ยืนยัน
1,692 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่62,522.68 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-416,401.04 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
白资安全商行
500 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,449.44 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-109,553.27 CNY
6.66 CNY
WeChat Pay
一诺千金1
ยืนยัน
158 คำสั่ง91.86% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,896.3 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-105,869.35 CNY
6.66 CNY
Bank Transfer
非洲大白鹅
ยืนยัน
16,523 คำสั่ง99.86% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่47,686.77 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-318,070.75 CNY
6.67 CNY
WeChat Pay
新欣商行
ยืนยัน
3,384 คำสั่ง98.94% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่25,883.77 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-172,644.76 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
小杨诚信币商
ยืนยัน
8,910 คำสั่ง99.69% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่22,123.04 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-147,560.67 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
闽安商行
ยืนยัน
197 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,799.6 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-100,000.00 CNY
6.67 CNY
Alipay
WeChat Pay
AAK女神
ยืนยัน
54,948 คำสั่ง99.59% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่93,966.12 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-626,754.05 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
陈掌柜
ยืนยัน
7,118 คำสั่ง99.60% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่19,883.16 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-132,620.72 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
雪球子
4,585 คำสั่ง91.25% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่18,997.63 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-126,714.19 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
梦梦家商行
ยืนยัน
627 คำสั่ง96.75% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่22,064.87 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-147,172.68 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
资本堡垒秒放
1,003 คำสั่ง99.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,561.25 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-103,793.53 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
新三圆
246 คำสั่ง98.40% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่45,217.37 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-301,599.85 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
福安币商
ยืนยัน
2,339 คำสั่ง98.85% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่31,424.21 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-209,599.48 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
一颗小小摇钱树
ยืนยัน
284 คำสั่ง95.30% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่41,598.89 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-277,464.59 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
赚一亿RMB
ยืนยัน
103 คำสั่ง88.79% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่48,956.16 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-326,537.58 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
聚宝盆极速商行
2,001 คำสั่ง99.45% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่40,312.58 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-268,884.90 CNY
6.67 CNY
WeChat Pay
新帆诚信商
ยืนยัน
685 คำสั่ง99.41% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่24,265.76 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-161,852.61 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
好好财富
693 คำสั่ง97.05% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่39,257.11 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-261,844.92 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
白资安全商行
500 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,449.44 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-109,717.76 CNY
6.67 CNY
WeChat Pay
渣女
1,324 คำสั่ง96.08% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่26,799.62 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-100,000.00 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
亿亿米阳光
873 คำสั่ง96.35% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่22,579.2 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-150,603.26 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
UUU达
1,098 คำสั่ง98.03% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่19,738.2 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-131,653.85 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
币诚天下
10,069 คำสั่ง98.31% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่28,926.16 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-192,937.48 CNY
6.67 CNY
Bank Transfer
大唐-中大国际
ยืนยัน
20,607 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่21,088.31 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-140,838.00 CNY
6.68 CNY
Bank Transfer
多多诚信商行1
ยืนยัน
1,352 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่38,309.22 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-255,905.58 CNY
6.68 CNY
Bank Transfer
WeChat Pay
鱼干商铺
ยืนยัน
21,088 คำสั่ง99.71% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่56,169.7 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-375,213.59 CNY
6.68 CNY
Bank Transfer
雪球子
4,585 คำสั่ง91.25% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่18,997.63 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-126,524.21 CNY
6.68 CNY
Bank Transfer
水象商行
ยืนยัน
467 คำสั่ง97.89% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่62,800 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-400,000.00 CNY
6.68 CNY
Bank Transfer
新三圆
246 คำสั่ง98.40% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่45,217.37 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-302,052.03 CNY
6.68 CNY
Bank Transfer
好好财富
693 คำสั่ง97.05% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่39,257.11 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-262,237.49 CNY
6.68 CNY
Bank Transfer
众仁商行
ยืนยัน
667 คำสั่ง100.00% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,797.1 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-105,524.62 CNY
6.68 CNY
Alipay
WeChat Pay
渣女
1,324 คำสั่ง96.08% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่26,799.62 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-100,000.00 CNY
6.68 CNY
Bank Transfer
鱼干商铺
ยืนยัน
21,088 คำสั่ง99.71% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่56,169.7 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-375,775.29 CNY
6.69 CNY
Bank Transfer
老商行资金安全
ยืนยัน
1,717 คำสั่ง95.86% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่108,898.24 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-728,529.22 CNY
6.69 CNY
Bank Transfer
诚信清风主号
ยืนยัน
14,335 คำสั่ง98.88% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่79,881.33 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-534,406.15 CNY
6.69 CNY
Bank Transfer
WeChat Pay
蓝盾资金安全
ยืนยัน
21 คำสั่ง87.50% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่30,000 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-200,000.00 CNY
6.69 CNY
Bank Transfer
小红商行
1,940 คำสั่ง99.48% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่22,345.4 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-100,000.00 CNY
6.69 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
亿亿米阳光
873 คำสั่ง96.35% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่22,579.2 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-151,054.84 CNY
6.69 CNY
Bank Transfer
UUU达
1,098 คำสั่ง98.03% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่19,738.2 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-132,048.55 CNY
6.69 CNY
Bank Transfer
华峰资本贸易
ยืนยัน
478 คำสั่ง99.37% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่311,879.46 USDT
ขนาดคำสั่ง500,000.00-2,080,235.99 CNY
6.70 CNY
Bank Transfer
无敌大鲤鱼
ยืนยัน
129,033 คำสั่ง96.39% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่105,947.54 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-709,848.51 CNY
6.70 CNY
Bank Transfer
一行币商
ยืนยัน
4,698 คำสั่ง98.72% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่30,697.95 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-205,676.26 CNY
6.70 CNY
Bank Transfer
WeChat Pay
无敌大鲤鱼
ยืนยัน
129,033 คำสั่ง96.39% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่105,947.54 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-710,907.99 CNY
6.71 CNY
Bank Transfer
銮保币行
ยืนยัน
6,804 คำสั่ง99.83% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่26,515.73 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-177,920.54 CNY
6.71 CNY
WeChat Pay
祝您财源广进
ยืนยัน
110 คำสั่ง99.09% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่85,523.32 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-574,716.76 CNY
6.72 CNY
Bank Transfer
连年有余商行
ยืนยัน
9,089 คำสั่ง99.96% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,109.52 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-101,536.00 CNY
6.72 CNY
Alipay
WeChat Pay
锦喜福商行
ยืนยัน
567 คำสั่ง99.29% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่52,582.12 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-200,000.00 CNY
6.73 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
坚强小币商
1,590 คำสั่ง98.20% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่118,169.14 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-795,278.31 CNY
6.73 CNY
Alipay
WeChat Pay
连年有余商行
ยืนยัน
9,089 คำสั่ง99.96% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,109.52 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-101,687.10 CNY
6.73 CNY
Alipay
WeChat Pay
珊珊商行24H
ยืนยัน
15,649 คำสั่ง99.72% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่54,008.53 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-364,557.57 CNY
6.75 CNY
Bank Transfer
WeChat Pay
锦喜福商行
ยืนยัน
567 คำสั่ง99.29% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่52,582.12 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-200,000.00 CNY
6.75 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
吕斯文
ยืนยัน
28,116 คำสั่ง98.68% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่81,997.72 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-553,484.61 CNY
6.75 CNY
Bank Transfer
祝您财源广进
ยืนยัน
110 คำสั่ง99.09% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่81,096.82 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-547,403.58 CNY
6.75 CNY
Bank Transfer
连年有余商行
ยืนยัน
9,089 คำสั่ง99.96% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่15,109.52 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-101,989.29 CNY
6.75 CNY
Alipay
WeChat Pay
大华蓝盾商行
ยืนยัน
1,224 คำสั่ง99.42% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่29,197.32 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-197,665.85 CNY
6.77 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
币圈龙卷风
ยืนยัน
3,187 คำสั่ง98.85% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,370.71 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-110,993.41 CNY
6.78 CNY
Bank Transfer
及时雨宋公明
ยืนยัน
22,203 คำสั่ง99.08% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่29,816.21 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-202,153.90 CNY
6.78 CNY
Bank Transfer
财源滚滚币行
ยืนยัน
863 คำสั่ง99.19% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่17,234.18 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-116,847.74 CNY
6.78 CNY
Alipay
洋芋和土豆
13,408 คำสั่ง99.72% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่20,385.68 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-138,418.76 CNY
6.79 CNY
WeChat Pay
珊珊商行24H
ยืนยัน
15,649 คำสั่ง99.72% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่54,008.53 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-367,258.00 CNY
6.80 CNY
Bank Transfer
WeChat Pay
陆家嘴资本
11,710 คำสั่ง99.30% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่46,611.23 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-316,956.39 CNY
6.80 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
洋芋和土豆
13,408 คำสั่ง99.72% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่20,385.68 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-138,622.62 CNY
6.80 CNY
WeChat Pay
币圈龙卷风
ยืนยัน
3,187 คำสั่ง98.85% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่16,370.71 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-111,320.82 CNY
6.80 CNY
Bank Transfer
币须发大宗交易
ยืนยัน
2,421 คำสั่ง99.83% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่27,949.17 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-190,054.35 CNY
6.80 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay
坚强小币商
1,590 คำสั่ง98.20% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่118,169.14 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-803,550.16 CNY
6.80 CNY
Alipay
WeChat Pay
星爷币行
ยืนยัน
8,531 คำสั่ง99.91% อัตราการเสร็จสมบูรณ์
มีอยู่81,700 USDT
ขนาดคำสั่ง100,000.00-555,560.00 CNY
6.80 CNY
Bank Transfer
Alipay

WeChat Pay