XEMUSDTสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ 27นาที14วินาที

₮0.0586

ราคาล่าสุด

-12.14%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$0.06

ราคาดัชนีล่าสุด

₮0.0585

ราคา Mark

19.82M XEM

สัญญาคงค้าง

132.19M XEM

ปริมาณใน 24 ชม.

$7.75M

24 ชม.

หน่วยXEM
XEMUSDTสวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.0585