NEOUSDTสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ 36นาที39วินาที

₮10.029

ราคาล่าสุด

-8.97%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$10.03

ราคาดัชนีล่าสุด

₮10.022

ราคา Mark

96,698 NEO

สัญญาคงค้าง

300,364 NEO

ปริมาณใน 24 ชม.

$3.02M

24 ชม.

หน่วยNEO
NEOUSDTสวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 10.024