ENSUSDTสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ 45นาที29วินาที

₮8.950

ราคาล่าสุด

-13.77%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$8.95

ราคาดัชนีล่าสุด

₮8.949

ราคา Mark

201,984.8 ENS

สัญญาคงค้าง

2.58M ENS

ปริมาณใน 24 ชม.

$23.08M

24 ชม.

หน่วยENS
ENSUSDTสวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 8.945