ENSUSDTสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ --

₮20.103

ราคาล่าสุด

-4.75%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$20.10

ราคาดัชนีล่าสุด

₮20.090

Mark Price

105,721.1 ENS

สัญญาคงค้าง

1.11M ENS

ปริมาณใน 24 ชม.

$22.18M

24 ชม.

หน่วยENS
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 20.085