COMPUSDTสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ 49นาที46วินาที

₮66.47

ราคาล่าสุด

-11.24%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$66.55

ราคาดัชนีล่าสุด

₮66.52

ราคา Mark

23,019.4 COMP

สัญญาคงค้าง

81,717.2 COMP

ปริมาณใน 24 ชม.

$5.44M

24 ชม.

หน่วยCOMP
COMPUSDTสวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 66.58