ATOMUSDTสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ 54นาที54วินาที

₮11.405

ราคาล่าสุด

-7.84%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$11.41

ราคาดัชนีล่าสุด

₮11.402

ราคา Mark

986,014 ATOM

สัญญาคงค้าง

5.15M ATOM

ปริมาณใน 24 ชม.

$58.65M

24 ชม.

หน่วยATOM
ATOMUSDTสวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 11.408