ZRXUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
02:08:23
หน่วย
0.3470-1.06%
ราคา Mark₮0.3476
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮0.3121
สูงสุดใน 24 ชม.₮0.3680
สัญญาคงค้าง361,742
ปริมาณใน 24 ชม.3.33M
24 ชม.$11.55M
ZRXUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.3477
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮0.3477
  ความแม่นยำ
  0.0001
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 0.34777613:51:29
  • 0.34775113:51:29
  • 0.3477813:51:29
  • 0.3477213:51:29
  • 0.34762213:51:29
  • 0.3474113:51:29
  • 0.3474413:51:26
  • 0.34751013:51:26
  • 0.34735913:51:26
  • 0.34721213:51:25
  • 0.34711313:51:25
  • 0.34707513:51:24
  • 0.34711313:51:24
  • 0.34731013:51:20
  • 0.3468313:51:15
  • 0.3466213:51:13
  • 0.34675913:51:03
  • 0.34655913:51:03
  • 0.34631313:51:02
  • 0.3460213:51:00
  • 0.346214213:50:58
  • 0.3460613:50:57
  • 0.3461313:50:45
  • 0.34621313:50:44
  • 0.3463413:50:41
  • 0.34643313:50:39
  • 0.34627613:50:35
  • 0.34605213:50:34
  • 0.34605213:50:34
  • 0.34605213:50:34
  • 0.34595213:50:33
  • 0.345914513:50:33