ZILUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
02:08:48
หน่วย
0.03829-3.60%
ดัชนี₮0.03827
ราคา Mark₮0.03828
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮0.03785
สูงสุดใน 24 ชม.₮0.04049
สัญญาคงค้าง488,984
ปริมาณใน 24 ชม.2.76M
24 ชม.$10.57M
ZILUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.03828
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮0.03827
  ความแม่นยำ
  0.00001
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 0.03829613:50:56
  • 0.038241813:50:50
  • 0.038246513:50:50
  • 0.0382410013:50:50
  • 0.0382510013:50:50
  • 0.038256513:50:50
  • 0.038255713:50:50
  • 0.0382611513:50:50
  • 0.0382624913:50:50
  • 0.038262813:50:50
  • 0.038262813:50:50
  • 0.0382846113:50:50
  • 0.0382824913:50:50
  • 0.03828213:50:50
  • 0.0382811313:50:50
  • 0.03828113:50:47
  • 0.03828113:50:46
  • 0.03831413:50:39
  • 0.038313913:50:39
  • 0.038315713:50:39
  • 0.03828313:50:37
  • 0.038285713:50:33
  • 0.0382826113:50:33
  • 0.038285213:50:33
  • 0.038292013:50:32
  • 0.03830113:50:32
  • 0.03831113:50:31
  • 0.03832413:50:27
  • 0.03833113:50:22
  • 0.03835413:50:20
  • 0.03837113:50:11
  • 0.03839213:50:02