ZECUSD สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
04:50:19
หน่วย
สัญญา
54.47+0.17%
ราคา Mark$54.45
ต่ำสุดใน 24 ชม.$52.74
สูงสุดใน 24 ชม.$55.14
สัญญาคงค้าง145,136 สัญญา
ปริมาณใน 24 ชม.188,594 สัญญา
ZECUSD สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 54.47
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:$54.49
  ความแม่นยำ
  0.01
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 54.4719.000019:09:04
  • 54.5023.000019:08:47
  • 54.5140.000019:08:33
  • 54.503.000019:08:20
  • 54.485.000019:08:03
  • 54.495.000019:07:50
  • 54.506.000019:07:37
  • 54.5059.000019:07:21
  • 54.4023.000019:07:05
  • 54.415.000019:06:39
  • 54.392.000019:06:31
  • 54.363.000019:06:14
  • 54.38279.000019:05:59
  • 54.324.000019:05:35
  • 54.298.000019:05:17
  • 54.328.000019:05:10
  • 54.299.000019:04:59
  • 54.333.000019:04:38
  • 54.34221.000019:04:24
  • 54.3311.000019:04:10
  • 54.315.000019:03:59
  • 54.3310.000019:03:50
  • 54.354.000019:03:42
  • 54.335.000019:03:23
  • 54.326.000019:03:14
  • 54.3214.000019:03:03
  • 54.344.000019:02:49
  • 54.312.000019:02:39
  • 54.302.000019:02:30
  • 54.306.000019:02:18
  • 54.3236.000019:02:05
  • 54.3337.000019:01:58