YFIIUSDTสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ 1ชั่วโมง43นาที22วินาที

₮1,185.0

ราคาล่าสุด

-6.26%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$1,185.50

ราคาดัชนีล่าสุด

₮1,185.6

ราคา Mark

630.921 YFII

สัญญาคงค้าง

4,209.322 YFII

ปริมาณใน 24 ชม.

$4.99M

24 ชม.

หน่วยYFII
YFIIUSDTสวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 1,185.8
  คำสั่ง
  ดัชนีล่าสุด:
  $1,185.50
  ความแม่นยำ
  0.1
  เสนอซื้อราคา (USDT)จำนวน (YFII)
  เสนอขายราคา (USDT)จำนวน (YFII)
  ธุรกรรม
  เวลาราคา (USDT)ปริมาณการเทรด (YFII)
  • 14:16:281,185.80.001
  • 14:16:021,185.00.036
  • 14:15:591,185.60.002
  • 14:15:441,185.50.001
  • 14:15:181,185.00.008
  • 14:15:181,185.00.160
  • 14:15:131,184.30.099
  • 14:14:541,184.40.001
  • 14:14:431,184.20.001
  • 14:14:271,184.00.001
  • 14:14:191,183.80.007
  • 14:14:151,184.70.060
  • 14:14:151,184.30.057
  • 14:14:151,184.20.095
  • 14:14:151,184.10.063
  • 14:14:151,184.10.097
  • 14:14:011,183.30.046
  • 14:13:581,183.10.086
  • 14:13:581,183.10.061
  • 14:13:571,182.90.086
  • 14:13:571,182.90.040
  • 14:13:571,183.00.214
  • 14:13:571,183.10.259
  • 14:13:571,183.20.086
  • 14:13:571,184.00.060
  • 14:13:571,184.00.160
  • 14:13:561,184.10.001
  • 14:13:551,183.30.451
  • 14:13:551,183.70.057
  • 14:13:551,184.00.082
  • 14:13:551,184.00.058
  • 14:13:551,184.20.058
  • 14:13:551,184.60.004
  • 14:13:551,184.80.160
  • 14:13:551,184.90.074
  • 14:13:431,185.30.001
  • 14:13:261,185.50.001
  • 14:12:571,186.40.001
  • 14:12:461,186.90.002
  • 14:12:301,186.50.084
  • 14:12:301,186.10.084
  • 14:12:301,186.30.084
  • 14:12:301,186.30.084
  • 14:12:301,186.40.084
  • 14:12:301,186.40.084
  • 14:12:301,186.50.084
  • 14:12:301,186.50.084
  • 14:12:291,186.60.058
  • 14:12:281,186.80.001
  • 14:12:181,187.40.745
  • 14:12:181,187.10.059
  • 14:12:181,186.80.057
  • 14:12:181,186.50.059
  • 14:12:181,186.40.053
  • 14:12:181,186.30.027
  • 14:12:151,185.40.084
  • 14:12:151,185.40.052
  • 14:12:141,185.50.046
  • 14:12:081,186.10.012
  • 14:12:011,185.30.032