XCHUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
05:16:03
หน่วย
45.02-1.38%
ราคา Mark₮45.00
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮42.88
สูงสุดใน 24 ชม.₮46.08
สัญญาคงค้าง3.56M
ปริมาณใน 24 ชม.11.84M
24 ชม.$5.33M
XCHUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 45.02
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮44.91
  ความแม่นยำ
  0.01
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 44.99473.0018:43:46
  • 45.011.0018:43:45
  • 45.011.0018:43:45
  • 45.011.0018:43:45
  • 45.023.0018:43:45
  • 45.023.0018:43:45
  • 45.022.0018:43:45
  • 45.025.0018:43:45
  • 45.0218.0018:43:45
  • 45.025.0018:43:45
  • 45.0212.0018:43:45
  • 45.024.0018:43:45
  • 45.025.0018:43:45
  • 45.025.0018:43:45
  • 45.0212.0018:43:45
  • 45.028.0018:43:45
  • 45.024.0018:43:45
  • 45.03360.0018:43:44
  • 45.02102.0018:43:33
  • 45.0251.0018:43:33
  • 45.0251.0018:43:33
  • 45.024.0018:43:32
  • 45.011.0018:43:31
  • 45.011.0018:43:30
  • 45.0019.0018:43:26
  • 44.982.0018:43:24
  • 44.982.0018:43:24
  • 44.982.0018:43:23
  • 44.982.0018:43:23
  • 45.007.0018:43:23
  • 44.982.0018:43:22
  • 44.982.0018:43:22