WNXMUSDTสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ 6ชั่วโมง

₮9.32

ราคาล่าสุด

+4.25%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$9.34

ราคาดัชนีล่าสุด

₮9.32

ราคา Mark

10,686.2 WNXM

สัญญาคงค้าง

65,553.6 WNXM

ปริมาณใน 24 ชม.

$610959.56

24 ชม.

หน่วยWNXM
WNXMUSDTสวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 9.32
  คำสั่ง
  ดัชนีล่าสุด:
  $9.34
  ความแม่นยำ
  0.01
  เสนอซื้อราคา (USDT)จำนวน (WNXM)
  เสนอขายราคา (USDT)จำนวน (WNXM)
  ธุรกรรม
  เวลาราคา (USDT)ปริมาณการเทรด (WNXM)
  • 01:48:179.320.1
  • 01:47:489.320.1
  • 01:47:139.320.1
  • 01:46:449.320.1
  • 01:46:329.3438.9
  • 01:46:269.320.2
  • 01:46:229.333.4
  • 01:46:229.334.2
  • 01:46:229.320.1
  • 01:46:229.320.1
  • 01:46:229.320.1
  • 01:46:229.320.1
  • 01:46:229.320.1
  • 01:46:089.310.1
  • 01:45:409.310.1
  • 01:45:109.310.1
  • 01:44:359.310.1
  • 01:44:069.310.1
  • 01:43:319.325.1
  • 01:43:319.3226.9
  • 01:43:319.320.1
  • 01:43:279.321.0
  • 01:43:279.3224.4
  • 01:43:279.3224.4
  • 01:43:159.3112.8
  • 01:43:159.3126.7
  • 01:43:159.313.5
  • 01:43:029.300.1
  • 01:42:459.300.1
  • 01:42:439.303.3
  • 01:42:439.301.0
  • 01:42:439.300.1
  • 01:42:439.303.0
  • 01:42:439.309.0
  • 01:42:439.307.7
  • 01:42:439.290.1
  • 01:42:439.2927.0
  • 01:42:439.290.1
  • 01:42:439.290.1
  • 01:42:439.291.7
  • 01:42:439.290.3
  • 01:42:439.2914.3
  • 01:41:029.3014.5
  • 01:41:029.302.2
  • 01:40:579.300.1
  • 01:40:239.300.1
  • 01:40:199.300.1
  • 01:40:169.300.1
  • 01:40:129.300.1
  • 01:40:129.315.3
  • 01:40:129.314.3
  • 01:40:129.312.3
  • 01:40:129.2916.0
  • 01:40:129.2917.4
  • 01:40:129.298.0
  • 01:40:119.317.2
  • 01:40:119.300.1
  • 01:40:119.300.1
  • 01:40:119.293.3
  • 01:40:119.2915.7