TRBUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
05:25:00
หน่วย
11.64+3.84%
ราคา Mark₮11.63
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮11.03
สูงสุดใน 24 ชม.₮11.81
สัญญาคงค้าง760,378
ปริมาณใน 24 ชม.2.44M
24 ชม.$2.84M
TRBUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 11.64
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮11.64
  ความแม่นยำ
  0.01
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 11.642.018:34:51
  • 11.647.018:34:45
  • 11.6328.018:34:43
  • 11.63113.018:34:43
  • 11.63238.018:34:43
  • 11.6368.018:34:41
  • 11.6335.018:34:40
  • 11.63111.018:34:40
  • 11.642.018:34:36
  • 11.642.018:34:30
  • 11.642.018:34:30
  • 11.648.018:34:28
  • 11.642.018:34:22
  • 11.642.018:34:21
  • 11.647.018:34:16
  • 11.642.018:34:16
  • 11.64100.018:34:10
  • 11.652.018:34:08
  • 11.651.018:34:07
  • 11.651.018:34:06
  • 11.658.018:34:04
  • 11.654.018:33:55
  • 11.6530.018:33:53
  • 11.654.018:33:52
  • 11.654.018:33:51
  • 11.6515.018:33:46
  • 11.65174.018:33:40
  • 11.6511.018:33:31
  • 11.6551.018:33:31
  • 11.65892.018:33:31
  • 11.6587.018:33:31
  • 11.65174.018:33:31