ONTUSD สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
03:08:08
หน่วย
0.2274-1.17%
ราคา Mark$0.2273
ต่ำสุดใน 24 ชม.$0.2225
สูงสุดใน 24 ชม.$0.2371
สัญญาคงค้าง55,645
ปริมาณใน 24 ชม.52,744
ONTUSD สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.2274
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:$0.2272
  ความแม่นยำ
  0.0001
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 0.227536.000012:51:28
  • 0.22741.000012:51:23
  • 0.227425.000012:51:23
  • 0.22744.000012:51:09
  • 0.22744.000012:50:38
  • 0.22741.000012:50:38
  • 0.22741.000012:50:38
  • 0.22725.000012:50:25
  • 0.22734.000012:49:31
  • 0.22742.000012:49:20
  • 0.22735.000012:49:06
  • 0.22737.000012:48:46
  • 0.22723.000012:48:30
  • 0.22721.000012:48:10
  • 0.227311.000012:47:46
  • 0.22732.000012:47:37
  • 0.22726.000012:47:30
  • 0.22751.000012:47:11
  • 0.22765.000012:46:53
  • 0.22761.000012:46:46
  • 0.22762.000012:46:46
  • 0.22763.000012:46:25
  • 0.227625.000012:46:25
  • 0.22776.000012:46:21
  • 0.227833.000012:46:00
  • 0.227816.000012:45:47
  • 0.227825.000012:45:43
  • 0.22771.000012:45:36
  • 0.227625.000012:45:36
  • 0.227520.000012:45:36
  • 0.227553.000012:45:26
  • 0.22758.000012:45:23