OMGUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
05:29:01
หน่วย
1.762-1.67%
ราคา Mark₮1.761
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮1.738
สูงสุดใน 24 ชม.₮1.833
สัญญาคงค้าง552,383
ปริมาณใน 24 ชม.1.79M
24 ชม.$3.15M
OMGUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 1.762
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮1.759
  ความแม่นยำ
  0.001
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 1.762118:30:32
  • 1.762118:30:19
  • 1.762118:30:09
  • 1.7622,79218:30:09
  • 1.762118:30:09
  • 1.76211318:30:09
  • 1.76211318:30:09
  • 1.762218:30:09
  • 1.7621118:30:09
  • 1.7627618:30:09
  • 1.76210018:30:09
  • 1.76226018:30:09
  • 1.76214218:30:09
  • 1.76111218:30:07
  • 1.7615118:30:07
  • 1.7615118:30:07
  • 1.7619818:30:07
  • 1.76112018:30:07
  • 1.761118:30:07
  • 1.7612318:30:07
  • 1.762118:30:03
  • 1.762118:29:55
  • 1.7622318:29:55
  • 1.763518:29:37
  • 1.763418:29:35
  • 1.7635618:29:35
  • 1.76311318:29:35
  • 1.76311318:29:35
  • 1.7628718:29:33
  • 1.76211318:29:33
  • 1.76211318:29:33
  • 1.762118:29:12