NEARUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
05:36:17
หน่วย
3.440+1.36%
ราคา Mark₮3.442
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮3.261
สูงสุดใน 24 ชม.₮3.507
สัญญาคงค้าง280,990
ปริมาณใน 24 ชม.1.12M
24 ชม.$38.28M
NEARUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 3.444
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮3.441
  ความแม่นยำ
  0.001
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 3.440118:23:27
  • 3.4401118:23:27
  • 3.4412818:23:27
  • 3.440118:23:23
  • 3.439318:23:21
  • 3.439318:23:21
  • 3.4373718:23:20
  • 3.4357218:23:17
  • 3.435118:23:09
  • 3.435518:23:09
  • 3.435518:23:09
  • 3.43515018:23:09
  • 3.4352018:23:09
  • 3.4352918:23:09
  • 3.435118:23:09
  • 3.434418:23:09
  • 3.4341518:23:09
  • 3.4342318:23:09
  • 3.4344718:23:09
  • 3.433518:23:08
  • 3.433518:23:08
  • 3.433518:23:08
  • 3.433518:23:08
  • 3.433518:23:08
  • 3.433518:23:08
  • 3.433518:23:08
  • 3.433518:23:08
  • 3.433518:23:08
  • 3.433518:23:08
  • 3.4321518:23:08
  • 3.4324718:23:08
  • 3.4311118:23:05