MASKUSDTสวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้ 1ชั่วโมง56นาที13วินาที

₮1.707

ราคาล่าสุด

-8.57%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$1.71

ราคาดัชนีล่าสุด

₮1.708

ราคา Mark

493,956 MASK

สัญญาคงค้าง

3.47M MASK

ปริมาณใน 24 ชม.

$5.93M

24 ชม.

หน่วยMASK
MASKUSDTสวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 1.708
  คำสั่ง
  ดัชนีล่าสุด:
  $1.71
  ความแม่นยำ
  0.001
  เสนอซื้อราคา (USDT)จำนวน (MASK)
  เสนอขายราคา (USDT)จำนวน (MASK)
  ธุรกรรม
  เวลาราคา (USDT)ปริมาณการเทรด (MASK)
  • 14:03:251.708228
  • 14:03:211.707208
  • 14:03:211.7071
  • 14:03:071.7071
  • 14:03:071.7071
  • 14:03:071.7071
  • 14:03:071.7075
  • 14:03:001.7071
  • 14:02:421.7085
  • 14:02:411.7085
  • 14:02:411.7085
  • 14:02:401.70810
  • 14:02:391.70810
  • 14:02:391.70815
  • 14:02:381.70825
  • 14:02:381.7085
  • 14:02:371.7085
  • 14:02:371.7085
  • 14:02:361.7085
  • 14:02:351.7085
  • 14:02:351.7085
  • 14:02:341.7085
  • 14:02:341.7083
  • 14:02:341.7071
  • 14:02:341.7072
  • 14:02:341.7071
  • 14:02:341.7072
  • 14:02:341.7071
  • 14:02:331.7075
  • 14:02:331.703174
  • 14:02:331.70349
  • 14:02:331.7041
  • 14:02:331.7045
  • 14:02:331.7041
  • 14:02:331.7074
  • 14:02:331.7061
  • 14:02:331.7065
  • 14:02:301.7041395
  • 14:02:301.70474
  • 14:02:301.704293
  • 14:02:301.70498
  • 14:02:301.70456
  • 14:02:301.70415
  • 14:02:301.70448
  • 14:02:301.705326
  • 14:02:301.7051
  • 14:02:301.7051
  • 14:02:301.7051
  • 14:02:291.7061
  • 14:02:241.7071
  • 14:02:241.7071
  • 14:02:241.7071
  • 14:02:241.70741
  • 14:02:221.7055
  • 14:02:211.7055
  • 14:02:211.7054
  • 14:02:211.7051
  • 14:02:201.7056
  • 14:02:201.7051
  • 14:02:201.7051