IOTAUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
02:34:15
หน่วย
0.2639-2.58%
ราคา Mark₮0.2640
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮0.2628
สูงสุดใน 24 ชม.₮0.2780
สัญญาคงค้าง292,280
ปริมาณใน 24 ชม.853,532
24 ชม.$2.26M
IOTAUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.2640
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮0.2639
  ความแม่นยำ
  0.0001
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 0.2641613:25:36
  • 0.2640213:25:33
  • 0.2641113:25:28
  • 0.26393013:25:22
  • 0.26401813:25:19
  • 0.2639213:25:17
  • 0.26402613:25:15
  • 0.2641413:25:15
  • 0.2642113:25:15
  • 0.26423013:25:15
  • 0.264210013:25:15
  • 0.26454313:25:13
  • 0.264510413:25:13
  • 0.264545213:25:13
  • 0.26461513:25:13
  • 0.2646113:25:13
  • 0.26464413:25:13
  • 0.26466213:24:56
  • 0.26468213:24:55
  • 0.2646213:24:55
  • 0.2646313:24:33
  • 0.264610013:24:33
  • 0.2646113:24:33
  • 0.2642613:24:24
  • 0.2643213:24:18
  • 0.26414413:24:14
  • 0.264133513:24:14
  • 0.26408413:24:14
  • 0.264010013:24:14
  • 0.26402513:24:14
  • 0.26401213:24:13
  • 0.263910013:24:12