IOTAUSD สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
06:13:21
หน่วย
0.2614-0.98%
ราคา Mark$0.2616
ต่ำสุดใน 24 ชม.$0.2571
สูงสุดใน 24 ชม.$0.2689
สัญญาคงค้าง79,022
ปริมาณใน 24 ชม.105,234
IOTAUSD สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.2614
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:$0.2614
  ความแม่นยำ
  0.0001
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 0.261626.000017:46:29
  • 0.261410.000017:46:15
  • 0.261333.000017:46:01
  • 0.26145.000017:45:20
  • 0.26134.000017:45:13
  • 0.261111.000017:45:02
  • 0.261113.000017:44:56
  • 0.26105.000017:44:51
  • 0.26085.000017:44:34
  • 0.26107.000017:44:03
  • 0.261132.000017:43:33
  • 0.261147.000017:43:11
  • 0.26117.000017:43:10
  • 0.261025.000017:43:10
  • 0.261027.000017:42:53
  • 0.261114.000017:42:42
  • 0.260918.000017:41:51
  • 0.2612172.000017:41:32
  • 0.26123.000017:41:09
  • 0.26131.000017:40:57
  • 0.26131.000017:40:57
  • 0.26136.000017:40:39
  • 0.26145.000017:39:55
  • 0.26114.000017:39:08
  • 0.26113.000017:38:42
  • 0.26125.000017:38:31
  • 0.26122.000017:37:34
  • 0.26116.000017:37:21
  • 0.26106.000017:36:58
  • 0.260614.000017:36:38
  • 0.26052.000017:36:04
  • 0.260513.000017:35:34