GRTUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
00:43:45
หน่วย
0.1097+1.57%
ราคา Mark₮0.1095
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮0.1064
สูงสุดใน 24 ชม.₮0.1142
สัญญาคงค้าง3.03M
ปริมาณใน 24 ชม.3.35M
24 ชม.$3.67M
GRTUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.1096
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮0.1095
  ความแม่นยำ
  0.0001
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 0.109610007:16:09
  • 0.1096307:16:09
  • 0.1096107:16:09
  • 0.10969707:16:09
  • 0.109698807:16:09
  • 0.109617207:16:09
  • 0.1097207:16:02
  • 0.1096107:16:01
  • 0.109630507:15:57
  • 0.10961,21207:15:56
  • 0.10961,22107:15:56
  • 0.1096207:15:56
  • 0.1097107:15:45
  • 0.1097107:15:35
  • 0.1097107:15:35
  • 0.10979507:15:34
  • 0.1097307:15:34
  • 0.1097207:15:34
  • 0.1097107:15:34
  • 0.1097207:15:34
  • 0.1097107:15:34
  • 0.109711007:15:34
  • 0.1098107:15:34
  • 0.1098107:15:33
  • 0.1098207:15:28
  • 0.10985007:15:15
  • 0.1098507:15:10
  • 0.1097707:15:05
  • 0.1097107:15:05
  • 0.1097907:15:05
  • 0.10971107:15:03
  • 0.1097107:15:03