EOSUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
05:42:23
หน่วย
0.9113-0.03%
ราคา Mark₮0.9112
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮0.8886
สูงสุดใน 24 ชม.₮0.9285
สัญญาคงค้าง1.29M
ปริมาณใน 24 ชม.2.20M
24 ชม.$20.04M
EOSUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.9115
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮0.9108
  ความแม่นยำ
  0.0001
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 0.91156518:17:28
  • 0.9111718:17:28
  • 0.9111318:17:28
  • 0.91132718:17:19
  • 0.91132518:17:19
  • 0.9111518:17:19
  • 0.9111318:17:19
  • 0.91131218:17:17
  • 0.91131618:17:17
  • 0.9112418:17:16
  • 0.91121218:17:16
  • 0.91124118:17:16
  • 0.91122118:17:16
  • 0.91131618:17:16
  • 0.91152518:17:16
  • 0.9116118:17:16
  • 0.91162218:17:16
  • 0.91153918:17:16
  • 0.9116418:17:16
  • 0.91182818:17:16
  • 0.911810218:17:16
  • 0.91186318:17:16
  • 0.911810918:17:16
  • 0.91191118:17:16
  • 0.9119118:17:08
  • 0.9119518:17:00
  • 0.912115618:16:59
  • 0.9119518:16:58
  • 0.9119518:16:58
  • 0.91225318:16:57
  • 0.91225718:16:57
  • 0.912211518:16:57