CHZUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
00:54:12
หน่วย
0.10922+11.04%
ดัชนี₮0.10916
ราคา Mark₮0.10931
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮0.09758
สูงสุดใน 24 ชม.₮0.11283
สัญญาคงค้าง2.13M
ปริมาณใน 24 ชม.16.78M
24 ชม.$18.32M
CHZUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.10910
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮0.10916
  ความแม่นยำ
  0.00001
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 0.10921207:05:37
  • 0.10918307:05:36
  • 0.10910207:05:32
  • 0.10910207:05:32
  • 0.10910207:05:32
  • 0.10909107:05:30
  • 0.10909107:05:29
  • 0.10909507:05:26
  • 0.10913407:05:12
  • 0.10909107:05:10
  • 0.10913107:05:08
  • 0.10911507:05:05
  • 0.1091236307:05:02
  • 0.109113607:05:01
  • 0.109103607:05:01
  • 0.109093607:05:01
  • 0.109113607:05:01
  • 0.1091014107:05:01
  • 0.1091023007:05:01
  • 0.1091063007:05:01
  • 0.10916807:04:58
  • 0.1091314707:04:56
  • 0.10912207:04:56
  • 0.10910207:04:53
  • 0.10908107:04:51
  • 0.10908207:04:50
  • 0.10908107:04:48
  • 0.1090810307:04:47
  • 0.10904107:04:45
  • 0.10901507:04:45
  • 0.10903107:04:45
  • 0.10904307:04:42