AVAXUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
02:53:55
หน่วย
17.23-3.15%
ราคา Mark₮17.18
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮17.03
สูงสุดใน 24 ชม.₮18.63
สัญญาคงค้าง694,322
ปริมาณใน 24 ชม.3.70M
24 ชม.$63.71M
AVAXUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 17.20
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮17.19
  ความแม่นยำ
  0.01
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 17.191513:05:58
  • 17.1915013:05:58
  • 17.1916513:05:58
  • 17.191713:05:58
  • 17.198013:05:58
  • 17.191213:05:58
  • 17.194113:05:58
  • 17.192913:05:58
  • 17.197113:05:58
  • 17.193613:05:58
  • 17.193013:05:58
  • 17.197213:05:58
  • 17.194613:05:58
  • 17.19813:05:58
  • 17.191013:05:58
  • 17.19113:05:58
  • 17.1929013:05:58
  • 17.1931513:05:58
  • 17.199713:05:58
  • 17.1916513:05:58
  • 17.19513:05:58
  • 17.19813:05:58
  • 17.191113:05:58
  • 17.19813:05:58
  • 17.191113:05:58
  • 17.19213:05:58
  • 17.21113:05:55
  • 17.20513:05:54
  • 17.20413:05:54
  • 17.20113:05:49
  • 17.201113:05:49
  • 17.201113:05:49