ATOMUSD สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
03:15:15
หน่วย
7.499+1.41%
ราคา Mark$7.500
ต่ำสุดใน 24 ชม.$7.023
สูงสุดใน 24 ชม.$7.634
สัญญาคงค้าง136,912
ปริมาณใน 24 ชม.573,646
ATOMUSD สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 7.496
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:$7.497
  ความแม่นยำ
  0.001
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 7.4963.000012:44:32
  • 7.4991.000012:44:23
  • 7.4963.000012:44:17
  • 7.49188.000012:44:06
  • 7.4836.000012:44:00
  • 7.4856.000012:43:50
  • 7.4844.000012:43:40
  • 7.4872.000012:43:26
  • 7.48512.000012:43:16
  • 7.4852.000012:43:00
  • 7.4825.000012:42:43
  • 7.4822.000012:42:34
  • 7.47953.000012:42:26
  • 7.4823.000012:42:20
  • 7.48240.000012:42:03
  • 7.47924.000012:41:46
  • 7.47976.000012:41:46
  • 7.4825.000012:41:39
  • 7.4825.000012:41:25
  • 7.4854.000012:41:13
  • 7.4836.000012:41:00
  • 7.48725.000012:41:00
  • 7.4876.000012:40:37
  • 7.4841.000012:40:37
  • 7.4841.000012:40:37
  • 7.4864.000012:40:28
  • 7.488100.000012:40:13
  • 7.49025.000012:40:12
  • 7.49525.000012:40:04
  • 7.495200.000012:40:04
  • 7.49224.000012:40:04
  • 7.48688.000012:39:56