ALPHAUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
04:44:28
หน่วย
0.1134+0.44%
ราคา Mark₮0.1135
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮0.1086
สูงสุดใน 24 ชม.₮0.1144
สัญญาคงค้าง3.48M
ปริมาณใน 24 ชม.10.63M
24 ชม.$1.21M
ALPHAUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.1136
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮0.1135
  ความแม่นยำ
  0.0001
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 0.11361,60019:15:17
  • 0.11352319:15:06
  • 0.11341719:15:01
  • 0.113410019:15:01
  • 0.1134519:15:01
  • 0.1134119:14:59
  • 0.113512519:14:58
  • 0.113527019:14:58
  • 0.113510019:14:08
  • 0.113518319:14:08
  • 0.11353319:14:08
  • 0.113539519:14:08
  • 0.11351,45419:14:08
  • 0.1134119:14:00
  • 0.1134119:13:18
  • 0.113451719:13:11
  • 0.113410019:13:11
  • 0.113543619:13:00
  • 0.113410019:13:00
  • 0.11342,00119:13:00
  • 0.113483019:13:00
  • 0.1133119:12:53
  • 0.11331,32919:12:11
  • 0.11331,97019:12:11
  • 0.1133119:12:08
  • 0.11333319:11:39
  • 0.11331,72219:11:27
  • 0.113310619:11:27
  • 0.11331,08719:11:27
  • 0.113383019:11:27
  • 0.11331919:11:27
  • 0.11331919:11:22