AAVEUSDT สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
02:58:06
หน่วย
57.87-3.44%
ราคา Mark₮57.89
ต่ำสุดใน 24 ชม.₮56.74
สูงสุดใน 24 ชม.₮62.41
สัญญาคงค้าง988,848
ปริมาณใน 24 ชม.5.54M
24 ชม.$32.04M
AAVEUSDT สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 57.87
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:₮57.87
  ความแม่นยำ
  0.01
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 57.925.013:01:49
  • 57.8759.013:01:43
  • 57.8725.013:01:43
  • 57.8820.013:01:43
  • 57.8952.013:01:43
  • 57.9047.013:01:43
  • 57.9340.013:01:41
  • 57.9313.013:01:41
  • 57.922.013:01:39
  • 57.9098.013:01:35
  • 57.9054.013:01:35
  • 57.90171.013:01:35
  • 57.88100.013:01:31
  • 57.881.013:01:31
  • 57.88180.013:01:26
  • 57.92115.013:01:25
  • 57.9113.013:01:25
  • 57.91349.013:01:25
  • 57.9125.013:01:25
  • 57.9080.013:01:25
  • 57.90167.013:01:25
  • 57.9016.013:01:21
  • 57.907.013:01:15
  • 57.9080.013:01:15
  • 57.851.013:01:15
  • 57.821,030.013:01:14
  • 57.82247.013:01:08
  • 57.8484.013:01:06
  • 57.841.013:01:05
  • 57.8325.013:01:05
  • 57.8146.013:01:04
  • 57.80154.013:01:04