BTCUSD สวอป
ระยะเวลาการชำระหนี้
07:13:43
หน่วย
20,210.6+0.25%
ราคา Mark$20,204.1
ต่ำสุดใน 24 ชม.$19,254.9
สูงสุดใน 24 ชม.$20,735.5
สัญญาคงค้าง4.05M
BTCUSD สวอป
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 20,203.3
  คำสั่งดัชนีล่าสุด:$20,197.5
  ความแม่นยำ
  0.1
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  #ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USD)จำนวน(สัญญา)เวลา
  • 20,203.31.000016:46:07
  • 20,203.410.000016:46:07
  • 20,203.420.000016:46:07
  • 20,200.449.000016:46:06
  • 20,200.01.000016:46:06
  • 20,210.636.000016:46:01
  • 20,210.031.000016:46:01
  • 20,210.040.000016:46:01
  • 20,210.04.000016:46:01
  • 20,209.7291.000016:46:01
  • 20,209.35.000016:46:01
  • 20,209.17.000016:46:01
  • 20,208.820.000016:46:01
  • 20,208.1100.000016:46:01
  • 20,208.110.000016:46:01
  • 20,207.7100.000016:46:01
  • 20,207.7150.000016:46:01
  • 20,207.713.000016:46:01
  • 20,207.5712.000016:46:01
  • 20,207.510.000016:46:01
  • 20,207.250.000016:46:01
  • 20,206.9280.000016:46:01
  • 20,206.631.000016:46:01
  • 20,206.210.000016:46:01
  • 20,205.1100.000016:46:01
  • 20,205.030.000016:46:01
  • 20,204.760.000016:46:01
  • 20,203.3654.000016:46:01
  • 20,202.610.000016:46:01
  • 20,202.150.000016:46:01
  • 20,201.650.000016:46:01
  • 20,201.149.000016:46:01