SOL/USDT
31.73-6.81%
USD$31.69
ต่ำสุดใน 24 ชม.31.51
สูงสุดใน 24 ชม.35.74
ปริมาณใน 24 ชม.(SOL)787,701
24 ชม.(USDT)26.61M
SOL/USDT
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 31.73
  คำสั่ง
  ความแม่นยำ
  0.01
  #ราคา(USDT)จำนวน(SOL)
  #ราคา(USDT)จำนวน(SOL)
  ธุรกรรม
  • ราคา(USDT)จำนวน(SOL)เวลา
  • 31.738.60802516:32:19
  • 31.7315.75000016:32:14
  • 31.730.38453116:32:14
  • 31.730.01170016:32:10
  • 31.7420.37981916:31:53
  • 31.740.02099616:31:53
  • 31.7335.00000016:31:53
  • 31.730.02099916:31:49
  • 31.740.19497316:31:48
  • 31.741.00000016:31:48
  • 31.736.31000016:31:48
  • 31.730.00000916:31:48
  • 31.730.02099016:31:36
  • 31.72170.44242616:31:34
  • 31.714.61021816:31:32
  • 31.7214.23628816:31:32
  • 31.723.00000016:31:32
  • 31.730.06000016:31:32
  • 31.730.19500116:31:32
  • 31.7356.55421016:31:32
  • 31.740.38975616:31:30
  • 31.751.47841416:31:30
  • 31.7613.39483616:31:24
  • 31.760.00000916:31:21
  • 31.760.02099016:31:21
  • 31.7730.20000016:31:19
  • 31.786.71941416:31:16
  • 31.789.03058616:31:16
  • 31.770.00000916:31:16
  • 31.770.99999116:31:16
  • 31.760.00000916:31:16
  • 31.760.19478016:31:16