MANA/ETH
0.0007767-2.60%
USD$0.81
ต่ำสุดใน 24 ชม.0.0007751
สูงสุดใน 24 ชม.0.0008050
ปริมาณใน 24 ชม.(MANA)15,266
24 ชม.(ETH)12.05
MANA/ETH
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
  - 0.0007767
  คำสั่ง
  ความแม่นยำ
  0.0000001
  #ราคา(ETH)จำนวน(MANA)
  #ราคา(ETH)จำนวน(MANA)
  ธุรกรรม
  • ราคา(ETH)จำนวน(MANA)เวลา
  • 0.00077676.6916:59:18
  • 0.00077513.6316:59:12
  • 0.00077640.0116:59:12
  • 0.00077703.5116:57:00
  • 0.00077663.7716:55:11
  • 0.00077653.6516:54:39
  • 0.00077685.0116:53:54
  • 0.00077707.8416:52:20
  • 0.00077644.9516:52:10
  • 0.00077643.2416:52:10
  • 0.00077654.9616:52:08
  • 0.00077705.7016:51:48
  • 0.00077693.6616:51:21
  • 0.00077683.7616:51:10
  • 0.00077767.9816:50:33
  • 0.000778316.1816:49:10
  • 0.000777432.6316:42:52
  • 0.00077802.3216:42:03
  • 0.00077864.3116:41:13
  • 0.000777717.1416:40:50
  • 0.0007808103.1316:33:28
  • 0.00077754.9616:30:46
  • 0.000777522.0116:29:37
  • 0.00077765.2116:29:26
  • 0.00077827.8516:27:50
  • 0.0007781101.5416:26:43
  • 0.000779027.1816:25:41
  • 0.000780410.7816:25:08
  • 0.00077884.9916:25:04
  • 0.000778825.5216:25:03
  • 0.00078019.2716:23:31
  • 0.000781742.7216:15:59