ราคาคริปโทเคอร์เรนซีวันนี้

ดูราคาเหรียญล่าสุดของสินทรัพย์ดิจิทัลนับร้อยที่อยู่ใน OKX พร้อมทั้งสถิติการเปลี่ยนแปลงของราคาและมูลค่าตามราคาตลาดประจำวัน คุณยังสามารถเลือก “เทรด” คริปโตเคอร์เรนซีใดก็ได้ในรายการเพื่อเข้าไปยังตลาด OKX ที่เกี่ยวข้องและทำการซื้อขายสินทรัพย์แต่ละตัว

สินทรัพย์คริปโตในหน้านี้จะเรียงลำดับตามมูลค่าตามราคาตลาดจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเป็นค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ รายการคริปโตเคอร์เรนซีนี้ยังสามารถเรียงลำดับตาม “การเปลี่ยนแปลงในวันนี้” ซึ่งจะแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาเหรียญตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้คุณสามารถดูสินทรัพย์ที่ทำกำไรและสินทรัพย์ที่ขาดทุนสูงสุดของวันได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม
เหรียญราคาล่าสุดเปลี่ยนมูลค่าตามราคาตลาดการดำเนินการ
$21,389.30
+0.11%
+0.11%$409.51Bเทรด|แปลง
$1,733.33
+0.87%
+0.87%$208.76Bเทรด|แปลง
$1.00
-0.02%
-0.02%$67.55Bเทรด|แปลง
$1.00
-0.04%
-0.04%$51.67Bเทรด|แปลง
$0.36
-0.07%
-0.07%$17.70Bเทรด|แปลง
$0.52
+2.80%
+2.80%$17.47Bเทรด|แปลง
$34.90
+0.63%
+0.63%$12.32Bเทรด|แปลง
$7.80
+0.51%
+0.51%$8.97Bเทรด|แปลง
$0.07
+1.08%
+1.08%$8.57Bเทรด|แปลง
$0.01
+3.32%
+3.32%$7.87Bเทรด|แปลง
$0.90
+0.49%
+0.49%$6.66Bเทรด|แปลง
$1.00
+0.02%
+0.02%$6.42Bเทรด|แปลง
$20.73
+1.66%
+1.66%$6.13Bเทรด|แปลง
$0.07
+0.28%
+0.28%$5.88Bเทรด|แปลง
$39.80
+1.62%
+1.62%$5.45Bเทรด|แปลง
$21,402.50
+0.07%
+0.07%$5.33Bเทรด|แปลง
$6.61
+1.50%
+1.50%$4.92Bเทรด|แปลง
$16.00
-0.81%
-0.81%$4.69Bเทรด|แปลง
$4.98
+0.10%
+0.10%$4.65Bเทรด|แปลง
$61.54
+0.63%
+0.63%$4.38Bเทรด|แปลง
$16.50
+0.03%
+0.03%$4.23Bเทรด|แปลง
$7.79
+0.51%
+0.51%$3.64Bเทรด|แปลง
$0.13
+0.50%
+0.50%$3.05Bเทรด|แปลง
$4.82
+0.06%
+0.06%$2.99Bเทรด|แปลง
$0.01
-0.53%
-0.53%$2.96Bเทรด|แปลง
$160.67
-0.38%
-0.38%$2.92Bเทรด|แปลง
$0.12
+0.38%
+0.38%$2.91Bเทรด|แปลง
$133.54
+0.57%
+0.57%$2.56Bเทรด|แปลง
$1.92
+2.12%
+2.12%$2.35Bเทรด|แปลง
$0.33
+0.30%
+0.30%$2.25Bเทรด|แปลง
$2.12
+0.42%
+0.42%$2.20Bเทรด|แปลง
$7.19
+1.26%
+1.26%$1.85Bเทรด|แปลง
$6.36
-0.38%
-0.38%$1.77Bเทรด|แปลง
$1.67
-0.11%
-0.11%$1.68Bเทรด|แปลง
$5.01
-0.93%
-0.93%$1.58Bเทรด|แปลง
$1.67
+1.33%
+1.33%$1.51Bเทรด|แปลง
$0.82
+0.64%
+0.64%$1.48Bเทรด|แปลง
$0.98
-0.15%
-0.15%$1.47Bเทรด|แปลง
$0.07
+0.00%
+0.00%$1.47Bเทรด|แปลง
$14.69
-0.21%
-0.21%$1.33Bเทรด|แปลง
$92.23
+1.15%
+1.15%$1.30Bเทรด|แปลง
$2.07
+0.33%
+0.33%$1.27Bเทรด|แปลง
$53.95
+0.37%
+0.37%$1.24Bเทรด|แปลง
$1.20
+0.58%
+0.58%$1.20Bเทรด|แปลง
$0.21
-1.08%
-1.08%$1.09Bเทรด|แปลง
$55.55
+0.03%
+0.03%$1.07Bเทรด|แปลง
$1.00
+0.03%
+0.03%$1.06Bเทรด|แปลง
$6.12
+19.68%
+19.68%$993.71Mเทรด|แปลง
$1.01
+0.00%
+0.00%$962.55Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.32%
+0.32%$860.15Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.30%
-0.30%$851.53Mเทรด|แปลง
$0.12
+1.86%
+1.86%$849.56Mเทรด|แปลง
$65.54
-0.63%
-0.63%$839.11Mเทรด|แปลง
$0.30
+1.16%
+1.16%$821.91Mเทรด|แปลง
$0.28
+1.09%
+1.09%$702.13Mเทรด|แปลง
$0.24
-0.35%
-0.35%$699.44Mเทรด|แปลง
$9.92
+0.35%
+0.35%$699.24Mเทรด|แปลง
$774.90
-0.62%
-0.62%$698.43Mเทรด|แปลง
$0.06
-4.62%
-4.62%$624.01Mเทรด|แปลง
$0.07
+4.06%
+4.06%$613.08Mเทรด|แปลง
$3.04
+1.09%
+1.09%$611.60Mเทรด|แปลง
$1.36
+1.31%
+1.31%$575.17Mเทรด|แปลง
$0.04
+0.18%
+0.18%$551.31Mเทรด|แปลง
$10.94
-0.10%
-0.10%$548.19Mเทรด|แปลง
$0.55
-0.50%
-0.50%$544.30Mเทรด|แปลง
$49.80
+1.61%
+1.61%$542.99Mเทรด|แปลง
$0.36
+0.36%
+0.36%$531.27Mเทรด|แปลง
$0.39
+0.47%
+0.47%$510.70Mเทรด|แปลง
$52.90
+0.39%
+0.39%$475.05Mเทรด|แปลง
$1.21
+0.08%
+0.08%$472.71Mเทรด|แปลง
$4.73
+0.16%
+0.16%$472.10Mเทรด|แปลง
$0.79
+0.02%
+0.02%$470.76Mเทรด|แปลง
$26.57
+2.07%
+2.07%$465.35Mเทรด|แปลง
$0.38
-0.11%
-0.11%$463.39Mเทรด|แปลง
$29.90
-0.14%
-0.14%$428.53Mเทรด|แปลง
$1,712.20
+0.29%
+0.29%$422.10Mเทรด|แปลง
$0.91
+1.91%
+1.91%$418.87Mเทรด|แปลง
$0.05
+0.21%
+0.21%$416.70Mเทรด|แปลง
$0.69
+0.43%
+0.43%$404.90Mเทรด|แปลง
$15.38
-0.65%
-0.65%$396.55Mเทรด|แปลง
$0.06
+0.80%
+0.80%$395.31Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.00%
+0.00%$389.58Mเทรด|แปลง
$0.67
+1.33%
+1.33%$387.17Mเทรด|แปลง
$5.59
+1.45%
+1.45%$377.08Mเทรด|แปลง
$53.67
+2.01%
+2.01%$367.97Mเทรด|แปลง
$1.00
-0.12%
-0.12%$362.01Mเทรด|แปลง
$3.38
+0.77%
+0.77%$351.78Mเทรด|แปลง
$0.04
-1.48%
-1.48%$334.00Mเทรด|แปลง
$10,337.00
-1.07%
-1.07%$324.91Mเทรด|แปลง
$0.87
+0.92%
+0.92%$324.33Mเทรด|แปลง
$1.61
-0.93%
-0.93%$318.46Mเทรด|แปลง
$0.02
-0.08%
-0.08%$312.46Mเทรด|แปลง
$1.39
-2.07%
-2.07%$296.79Mเทรด|แปลง
$11.10
+3.54%
+3.54%$291.01Mเทรด|แปลง
$7.71
+1.90%
+1.90%$277.76Mเทรด|แปลง
$0.28
-0.33%
-0.33%$275.60Mเทรด|แปลง
$1.93
-0.37%
-0.37%$269.70Mเทรด|แปลง
$0.03
+0.32%
+0.32%$268.76Mเทรด|แปลง
$18.02
+1.12%
+1.12%$267.57Mเทรด|แปลง
$0.32
-0.67%
-0.67%$264.25Mเทรด|แปลง
$2.09
-0.05%
-0.05%$257.07Mเทรด|แปลง
$1.33
-0.16%
-0.16%$255.45Mเทรด|แปลง
$0.03
-0.22%
-0.22%$247.57Mเทรด|แปลง
$0.29
-0.70%
-0.70%$247.18Mเทรด|แปลง
$0.29
-0.28%
-0.28%$227.69Mเทรด|แปลง
$0.26
+0.35%
+0.35%$223.36Mเทรด|แปลง
$16.82
-0.36%
-0.36%$215.31Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.44%
-0.44%$213.53Mเทรด|แปลง
$0.10
-1.01%
-1.01%$211.94Mเทรด|แปลง
$1.01
+0.01%
+0.01%$207.63Mเทรด|แปลง
$0.88
-0.23%
-0.23%$206.58Mเทรด|แปลง
$1.84
-0.28%
-0.28%$205.49Mเทรด|แปลง
$0.56
-1.45%
-1.45%$200.55Mเทรด|แปลง
$0.01
+1.72%
+1.72%$197.35Mเทรด|แปลง
$1.58
-0.13%
-0.13%$196.85Mเทรด|แปลง
$0.06
+0.76%
+0.76%$194.15Mเทรด|แปลง
$1.88
+1.67%
+1.67%$192.04Mเทรด|แปลง
$2.77
+0.25%
+0.25%$190.09Mเทรด|แปลง
$0.17
+1.29%
+1.29%$189.82Mเทรด|แปลง
$37.30
-0.86%
-0.86%$187.69Mเทรด|แปลง
$0.03
+0.99%
+0.99%$170.63Mเทรด|แปลง
$0.07
+0.30%
+0.30%$169.49Mเทรด|แปลง
$0.02
+0.37%
+0.37%$168.99Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.33%
-0.33%$162.87Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.49%
+0.49%$161.81Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.10%
+0.10%$158.90Mเทรด|แปลง
$1.07
-1.48%
-1.48%$154.53Mเทรด|แปลง
$0.29
+0.56%
+0.56%$154.03Mเทรด|แปลง
$0.04
-0.54%
-0.54%$139.11Mเทรด|แปลง
$0.14
-1.12%
-1.12%$132.60Mเทรด|แปลง
$0.01
+1.15%
+1.15%$123.14Mเทรด|แปลง
$0.93
-0.33%
-0.33%$122.73Mเทรด|แปลง
$0.51
+0.78%
+0.78%$121.44Mเทรด|แปลง
$0.15
-0.27%
-0.27%$120.06Mเทรด|แปลง
$0.06
+1.29%
+1.29%$117.97Mเทรด|แปลง
$0.03
-1.75%
-1.75%$117.06Mเทรด|แปลง
$0.59
+1.91%
+1.91%$116.65Mเทรด|แปลง
$0.04
+1.27%
+1.27%$116.26Mเทรด|แปลง
$0.03
-0.67%
-0.67%$115.92Mเทรด|แปลง
$1.85
+0.05%
+0.05%$115.26Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.72%
+0.72%$113.09Mเทรด|แปลง
$18.15
+0.44%
+0.44%$109.95Mเทรด|แปลง
$0.35
-0.76%
-0.76%$108.19Mเทรด|แปลง
$0.02
+0.90%
+0.90%$106.87Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.18%
+0.18%$106.37Mเทรด|แปลง
$0.22
+0.94%
+0.94%$104.31Mเทรด|แปลง
$0.53
-1.13%
-1.13%$96.68Mเทรด|แปลง
$0.52
+4.90%
+4.90%$96.23Mเทรด|แปลง
$0.69
+1.77%
+1.77%$91.75Mเทรด|แปลง
$5.33
-1.12%
-1.12%$84.19Mเทรด|แปลง
$0.34
-0.28%
-0.28%$83.28Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.63%
+0.63%$83.03Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.90%
+0.90%$82.04Mเทรด|แปลง
$2.02
-1.47%
-1.47%$80.78Mเทรด|แปลง
$0.57
+0.55%
+0.55%$80.63Mเทรด|แปลง
$0.25
+2.47%
+2.47%$80.26Mเทรด|แปลง
$32.26
+0.84%
+0.84%$79.03Mเทรด|แปลง
$4.68
-0.47%
-0.47%$73.07Mเทรด|แปลง
$0.37
+1.11%
+1.11%$72.95Mเทรด|แปลง
$1,672.75
+0.96%
+0.96%$71.29Mเทรด|แปลง
$0.43
-1.63%
-1.63%$70.93Mเทรด|แปลง
$1.49
+0.47%
+0.47%$70.28Mเทรด|แปลง
$0.15
-0.61%
-0.61%$67.77Mเทรด|แปลง
$0.12
-0.53%
-0.53%$67.20Mเทรด|แปลง
$12.77
-1.17%
-1.17%$67.17Mเทรด|แปลง
$607.30
+0.74%
+0.74%$64.26Mเทรด|แปลง
$19.14
+0.41%
+0.41%$63.99Mเทรด|แปลง
$0.19
+18.32%
+18.32%$63.36Mเทรด|แปลง
$8.24
+3.90%
+3.90%$62.96Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.57%
-0.57%$62.48Mเทรด|แปลง
$8.10
-1.58%
-1.58%$61.98Mเทรด|แปลง
$1.39
+0.43%
+0.43%$57.69Mเทรด|แปลง
$78.90
-0.38%
-0.38%$57.36Mเทรด|แปลง
$0.13
-0.70%
-0.70%$57.22Mเทรด|แปลง
$1.24
-0.25%
-0.25%$56.32Mเทรด|แปลง
$0.12
+1.02%
+1.02%$55.56Mเทรด|แปลง
$0.14
-3.25%
-3.25%$54.83Mเทรด|แปลง
$0.37
+0.82%
+0.82%$54.30Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.17%
-0.17%$54.13Mเทรด|แปลง
$0.74
+1.80%
+1.80%$51.61Mเทรด|แปลง
$0.52
+0.58%
+0.58%$51.60Mเทรด|แปลง
$0.01
-2.19%
-2.19%$50.96Mเทรด|แปลง
$17.18
+0.35%
+0.35%$50.26Mเทรด|แปลง
$116.86
+0.05%
+0.05%$49.69Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.00%
+0.00%$49.49Mเทรด|แปลง
$0.01
-4.31%
-4.31%$47.91Mเทรด|แปลง
$0.13
+0.41%
+0.41%$46.77Mเทรด|แปลง
$0.28
+16.45%
+16.45%$43.08Mเทรด|แปลง
$4.97
+1.22%
+1.22%$43.04Mเทรด|แปลง
$0.10
+0.31%
+0.31%$42.86Mเทรด|แปลง
$0.11
+0.77%
+0.77%$42.63Mเทรด|แปลง
$1.00
-0.03%
-0.03%$42.48Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.19%
-0.19%$42.15Mเทรด|แปลง
$17.49
+1.09%
+1.09%$40.81Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.69%
-0.69%$40.31Mเทรด|แปลง
$1,008.40
-1.40%
-1.40%$40.07Mเทรด|แปลง
$0.02
+1.00%
+1.00%$38.66Mเทรด|แปลง
$23.90
+0.84%
+0.84%$36.83Mเทรด|แปลง
$0.19
+0.37%
+0.37%$35.42Mเทรด|แปลง
$2.52
+0.03%
+0.03%$35.07Mเทรด|แปลง
$23.80
+0.00%
+0.00%$34.61Mเทรด|แปลง
$0.43
+3.01%
+3.01%$32.99Mเทรด|แปลง
$11.31
+2.35%
+2.35%$31.86Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.31%
-0.31%$31.49Mเทรด|แปลง
$0.08
+0.42%
+0.42%$29.40Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.20%
+0.20%$28.68Mเทรด|แปลง
$0.01
+1.93%
+1.93%$28.62Mเทรด|แปลง
$0.42
+0.48%
+0.48%$28.16Mเทรด|แปลง
$0.08
-0.28%
-0.28%$28.07Mเทรด|แปลง
$0.44
+0.85%
+0.85%$27.48Mเทรด|แปลง
$0.02
+0.99%
+0.99%$27.01Mเทรด|แปลง
$1.70
-0.47%
-0.47%$26.88Mเทรด|แปลง
$0.14
+0.23%
+0.23%$26.17Mเทรด|แปลง
$0.15
-1.35%
-1.35%$26.17Mเทรด|แปลง
$0.34
+1.13%
+1.13%$26.14Mเทรด|แปลง
$0.01
-2.07%
-2.07%$24.61Mเทรด|แปลง
$0.41
+0.25%
+0.25%$24.10Mเทรด|แปลง
$0.14
+4.93%
+4.93%$23.48Mเทรด|แปลง
$0.01
-1.56%
-1.56%$23.14Mเทรด|แปลง
$0.33
-3.25%
-3.25%$22.34Mเทรด|แปลง
$0.25
-0.33%
-0.33%$21.48Mเทรด|แปลง
$0.22
+0.18%
+0.18%$21.00Mเทรด|แปลง
$0.05
+0.20%
+0.20%$20.69Mเทรด|แปลง
$0.12
+1.06%
+1.06%$19.80Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.71%
-0.71%$19.21Mเทรด|แปลง
$0.02
+1.47%
+1.47%$18.28Mเทรด|แปลง
$0.11
+1.76%
+1.76%$17.85Mเทรด|แปลง
$0.20
+1.20%
+1.20%$17.46Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.41%
-0.41%$17.22Mเทรด|แปลง
$0.05
+3.16%
+3.16%$16.18Mเทรด|แปลง
$0.63
+0.32%
+0.32%$15.87Mเทรด|แปลง
$10.49
+2.94%
+2.94%$15.86Mเทรด|แปลง
$0.03
-0.23%
-0.23%$15.85Mเทรด|แปลง
$0.03
-0.13%
-0.13%$15.31Mเทรด|แปลง
$0.13
+4.20%
+4.20%$14.42Mเทรด|แปลง
$0.03
+0.73%
+0.73%$14.40Mเทรด|แปลง
$0.20
+0.35%
+0.35%$14.24Mเทรด|แปลง
$0.07
-1.51%
-1.51%$13.96Mเทรด|แปลง
$0.03
+1.55%
+1.55%$13.89Mเทรด|แปลง
$0.07
-0.33%
-0.33%$13.81Mเทรด|แปลง
$0.14
+0.07%
+0.07%$13.46Mเทรด|แปลง
$0.01
-1.67%
-1.67%$12.99Mเทรด|แปลง
$0.11
-1.04%
-1.04%$12.56Mเทรด|แปลง
$0.14
-3.45%
-3.45%$12.45Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.00%
+0.00%$12.13Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.69%
-0.69%$11.61Mเทรด|แปลง
$0.37
+2.26%
+2.26%$11.02Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.39%
-0.39%$10.78Mเทรด|แปลง
$0.01
-4.85%
-4.85%$10.36Mเทรด|แปลง
$2.84
-1.80%
-1.80%$10.22Mเทรด|แปลง
$0.02
+2.67%
+2.67%$10.15Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.33%
-0.33%$10.12Mเทรด|แปลง
$0.01
-1.47%
-1.47%$9.91Mเทรด|แปลง
$0.01
-3.43%
-3.43%$9.46Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.24%
-0.24%$9.25Mเทรด|แปลง
$2.54
+0.67%
+0.67%$9.02Mเทรด|แปลง
$0.03
+3.13%
+3.13%$8.91Mเทรด|แปลง
$0.01
-3.31%
-3.31%$8.29Mเทรด|แปลง
$0.06
-1.10%
-1.10%$8.23Mเทรด|แปลง
$0.10
-1.48%
-1.48%$8.04Mเทรด|แปลง
$0.16
+0.66%
+0.66%$7.34Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.95%
+0.95%$6.94Mเทรด|แปลง
$0.02
-1.78%
-1.78%$6.16Mเทรด|แปลง
$0.02
+1.18%
+1.18%$5.96Mเทรด|แปลง
$0.14
-1.37%
-1.37%$5.88Mเทรด|แปลง
$0.16
+2.83%
+2.83%$5.39Mเทรด|แปลง
$0.11
+8.86%
+8.86%$4.96Mเทรด|แปลง
$0.01
-3.15%
-3.15%$4.91Mเทรด|แปลง
$0.01
+1.95%
+1.95%$4.89Mเทรด|แปลง
$0.01
+1.16%
+1.16%$4.42Mเทรด|แปลง
$0.22
+1.26%
+1.26%$4.36Mเทรด|แปลง
$0.02
+1.47%
+1.47%$4.28Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.18%
+0.18%$4.25Mเทรด|แปลง
$0.01
-5.46%
-5.46%$4.00Mเทรด|แปลง
$1.83
+0.21%
+0.21%$3.76Mเทรด|แปลง
$0.02
+0.87%
+0.87%$3.52Mเทรด|แปลง
$0.21
-0.40%
-0.40%$3.48Mเทรด|แปลง
$0.01
+1.07%
+1.07%$3.35Mเทรด|แปลง
$0.07
-0.16%
-0.16%$3.29Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.42%
-0.42%$3.16Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.00%
+0.00%$3.07Mเทรด|แปลง
$0.01
-1.31%
-1.31%$3.00Mเทรด|แปลง
$0.17
+4.60%
+4.60%$2.82Mเทรด|แปลง
$0.36
+7.88%
+7.88%$2.55Mเทรด|แปลง
$0.08
-0.15%
-0.15%$2.54Mเทรด|แปลง
$1.59
-5.49%
-5.49%$2.24Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.38%
-0.38%$2.12Mเทรด|แปลง
$0.05
+0.92%
+0.92%$2.00Mเทรด|แปลง
$24.41
+2.34%
+2.34%$1.94Mเทรด|แปลง
$0.01
+4.68%
+4.68%$1.91Mเทรด|แปลง
$0.03
+0.25%
+0.25%$1.87Mเทรด|แปลง
$0.10
-0.55%
-0.55%$1.86Mเทรด|แปลง
$0.01
+2.53%
+2.53%$1.81Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.31%
+0.31%$1.74Mเทรด|แปลง
$0.02
-0.48%
-0.48%$1.73Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.11%
+0.11%$1.73Mเทรด|แปลง
$0.02
+1.31%
+1.31%$1.65Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.91%
-0.91%$1.64Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.72%
-0.72%$1.63Mเทรด|แปลง
$0.01
+2.34%
+2.34%$1.61Mเทรด|แปลง
$0.05
-0.24%
-0.24%$1.52Mเทรด|แปลง
$0.01
-4.80%
-4.80%$1.38Mเทรด|แปลง
$0.01
-1.15%
-1.15%$1.35Mเทรด|แปลง
$0.01
-1.10%
-1.10%$1.33Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.41%
+0.41%$1.30Mเทรด|แปลง
$0.01
+4.23%
+4.23%$1.30Mเทรด|แปลง
$1.55
+1.70%
+1.70%$1.29Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.50%
-0.50%$1.23Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.66%
+0.66%$1.23Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.00%
+0.00%$1.20Mเทรด|แปลง
$0.24
+0.72%
+0.72%$1.19Mเทรด|แปลง
$0.01
+31.53%
+31.53%$1.18Mเทรด|แปลง
$0.01
+3.21%
+3.21%$1.13Mเทรด|แปลง
$0.06
+0.36%
+0.36%$1.07Mเทรด|แปลง
$0.03
-2.77%
-2.77%$1.04Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.67%
+0.67%$1.01Mเทรด|แปลง
$0.27
-2.20%
-2.20%$935,550.00เทรด|แปลง
$13.34
-0.75%
-0.75%$933,800.00เทรด|แปลง
$0.01
+4.60%
+4.60%$818,000.00เทรด|แปลง
$0.01
+2.06%
+2.06%$804,427.35เทรด|แปลง
$0.01
+15.58%
+15.58%$762,450.59เทรด|แปลง
$0.01
+6.37%
+6.37%$738,136.17เทรด|แปลง
$50.93
+2.78%
+2.78%$713,020.00เทรด|แปลง
$0.05
+0.97%
+0.97%$712,875.59เทรด|แปลง
$0.01
+0.90%
+0.90%$698,930.36เทรด|แปลง
$0.01
-0.41%
-0.41%$679,986.01เทรด|แปลง
$0.01
+0.84%
+0.84%$590,757.90เทรด|แปลง
$0.01
+0.16%
+0.16%$525,688.92เทรด|แปลง
$0.01
+10.52%
+10.52%$509,912.52เทรด|แปลง
$0.01
+2.05%
+2.05%$432,128.00เทรด|แปลง
$0.01
+2.27%
+2.27%$404,677.92เทรด|แปลง
$0.02
+1.30%
+1.30%$404,381.71เทรด|แปลง
$0.01
-2.05%
-2.05%$323,185.99เทรด|แปลง
$0.04
+0.34%
+0.34%$314,460.00เทรด|แปลง
$0.01
+0.69%
+0.69%$284,332.99เทรด|แปลง
$0.01
+1.60%
+1.60%$221,590.47เทรด|แปลง
$0.04
-0.90%
-0.90%$217,417.85เทรด|แปลง
$0.08
+1.61%
+1.61%$213,787.85เทรด|แปลง
$0.17
+1.68%
+1.68%$197,703.23เทรด|แปลง
$0.01
+0.93%
+0.93%$151,550.00เทรด|แปลง
$0.01
+2.84%
+2.84%$137,370.35เทรด|แปลง
$0.02
+2.16%
+2.16%$42,294.90เทรด|แปลง
$0.19
-0.17%
-0.17%--เทรด|แปลง

คำถามที่พบบ่อย

  • การคำนวณมูลค่าตามราคาตลาดของคริปโตทำอย่างไร
  • สกุลเงินดิจิตอลยอดนิยม 10 อันดับแรกมีอะไรบ้าง
  • อะไรคือตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาของสกุลเงินดิจิตอล
  • How do I start investing in cryptocurrency?
  • ฉันจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลได้หรือไม่
  • คริปโทเคอร์เรนซีของฉันที่ OKX จะปลอดภัยหรือไม่