ราคาคริปโทเคอร์เรนซีวันนี้

ดูราคาคริปโทเคอร์เรนซีล่าสุดของสินทรัพย์ดิจิทัลนับร้อยที่อยู่ใน OKEx พร้อมทั้งสถิติการเปลี่ยนแปลงของราคาและมูลค่าตามราคาตลาดประจำวัน คุณยังสามารถเลือก “เทรด” คริปโทเคอร์เรนซีใดก็ได้ในรายการเพื่อเข้าไปยังตลาด OKEx ที่เกี่ยวข้องและทำการซื้อขายสินทรัพย์แต่ละตัว

สินทรัพย์คริปโทในหน้านี้จะเรียงลำดับตามมูลค่าตามราคาตลาดจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเป็นค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ รายการคริปโทเคอร์เรนซีนี้ยังสามารถเรียงลำดับตาม “การเปลี่ยนแปลงในวันนี้” ซึ่งจะแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้คุณสามารถดูสินทรัพย์ที่ทำกำไรและสินทรัพย์ที่ขาดทุนสูงสุดของวันได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม
เหรียญราคาล่าสุดการเปลี่ยนแปลงในวันนี้มูลค่าตามราคาตลาดการดำเนินการ
$35,628.10
+1.61%
+1.61%$674.59Bเทรด|แปลง
$2,499.27
+3.64%
+3.64%$297.98Bเทรด|แปลง
$1.12
+4.47%
+4.47%$34.81Bเทรด|แปลง
$102.09
+7.90%
+7.90%$29.23Bเทรด|แปลง
$0.62
+3.24%
+3.24%$28.36Bเทรด|แปลง
$68.04
+8.19%
+8.19%$24.26Bเทรด|แปลง
$1.01
+0.01%
+0.01%$20.84Bเทรด|แปลง
$18.58
+1.72%
+1.72%$18.36Bเทรด|แปลง
$0.14
+4.28%
+4.28%$17.96Bเทรด|แปลง
$0.01
+9.88%
+9.88%$12.39Bเทรด|แปลง
$1.64
+6.06%
+6.06%$11.22Bเทรด|แปลง
$1.01
-0.01%
-0.01%$10.81Bเทรด|แปลง
$0.37
+7.52%
+7.52%$7.92Bเทรด|แปลง
$33.01
+12.75%
+12.75%$7.88Bเทรด|แปลง
$109.86
+1.29%
+1.29%$7.63Bเทรด|แปลง
$11.91
+4.43%
+4.43%$7.33Bเทรด|แปลง
$16.15
+1.82%
+1.82%$6.82Bเทรด|แปลง
$295.04
+1.10%
+1.10%$5.60Bเทรด|แปลง
$21.01
+3.95%
+3.95%$5.52Bเทรด|แปลง
$21.23
+3.30%
+3.30%$4.23Bเทรด|แปลง
$0.06
+1.68%
+1.68%$4.14Bเทรด|แปลง
$2.28
+15.44%
+15.44%$4.12Bเทรด|แปลง
$0.20
+1.07%
+1.07%$4.07Bเทรด|แปลง
$52.70
+5.05%
+5.05%$3.75Bเทรด|แปลง
$1.00
+0.00%
+0.00%$3.67Bเทรด|แปลง
$3.61
+1.43%
+1.43%$3.51Bเทรด|แปลง
$11.63
+4.32%
+4.32%$3.33Bเทรด|แปลง
$2.72
+2.59%
+2.59%$3.32Bเทรด|แปลง
$24.58
+1.59%
+1.59%$3.12Bเทรด|แปลง
$0.98
+2.56%
+2.56%$2.93Bเทรด|แปลง
$3.12
+3.68%
+3.68%$2.87Bเทรด|แปลง
$2.80
+1.44%
+1.44%$2.80Bเทรด|แปลง
$2.11
+3.44%
+3.44%$2.80Bเทรด|แปลง
$152.80
+1.23%
+1.23%$2.72Bเทรด|แปลง
$0.22
+9.96%
+9.96%$2.46Bเทรด|แปลง
$3.07
+3.75%
+3.75%$2.32Bเทรด|แปลง
$0.82
+4.34%
+4.34%$2.26Bเทรด|แปลง
$2.25
+1.13%
+1.13%$2.21Bเทรด|แปลง
$35,736.40
+1.88%
+1.88%$2.00Bเทรด|แปลง
$192.19
+0.91%
+0.91%$1.86Bเทรด|แปลง
$134.80
+7.49%
+7.49%$1.85Bเทรด|แปลง
$91.78
+2.84%
+2.84%$1.74Bเทรด|แปลง
$1,903.90
+5.83%
+5.83%$1.73Bเทรด|แปลง
$33.58
+7.94%
+7.94%$1.69Bเทรด|แปลง
$156.84
+6.67%
+6.67%$1.67Bเทรด|แปลง
$1.24
+6.28%
+6.28%$1.67Bเทรด|แปลง
$5.19
+2.34%
+2.34%$1.65Bเทรด|แปลง
$64.47
+7.80%
+7.80%$1.58Bเทรด|แปลง
$0.01
+5.74%
+5.74%$1.56Bเทรด|แปลง
$1.66
+9.69%
+9.69%$1.55Bเทรด|แปลง
$1.45
+0.82%
+0.82%$1.52Bเทรด|แปลง
$0.20
+5.86%
+5.86%$1.45Bเทรด|แปลง
$1.01
+0.00%
+0.00%$1.42Bเทรด|แปลง
$29.63
+9.81%
+9.81%$1.40Bเทรด|แปลง
$0.01
+6.60%
+6.60%$1.37Bเทรด|แปลง
$18.48
+3.63%
+3.63%$1.31Bเทรด|แปลง
$19.60
+3.09%
+3.09%$1.24Bเทรด|แปลง
$0.23
+2.08%
+2.08%$1.20Bเทรด|แปลง
$0.75
+3.37%
+3.37%$1.11Bเทรด|แปลง
$2.58
-0.43%
-0.43%$1.10Bเทรด|แปลง
$94.92
+0.40%
+0.40%$1.03Bเทรด|แปลง
$1.00
-0.02%
-0.02%$1.02Bเทรด|แปลง
$0.81
+9.45%
+9.45%$1.01Bเทรด|แปลง
$0.19
+5.35%
+5.35%$993.04Mเทรด|แปลง
$97.85
+0.89%
+0.89%$959.86Mเทรด|แปลง
$5.59
+11.65%
+11.65%$934.14Mเทรด|แปลง
$9.18
+2.43%
+2.43%$917.40Mเทรด|แปลง
$0.10
+2.74%
+2.74%$875.70Mเทรด|แปลง
$2.47
+4.98%
+4.98%$874.06Mเทรด|แปลง
$24,177.00
+5.58%
+5.58%$724.40Mเทรด|แปลง
$0.01
+10.66%
+10.66%$709.69Mเทรด|แปลง
$0.01
+11.75%
+11.75%$699.93Mเทรด|แปลง
$55.38
+1.33%
+1.33%$676.02Mเทรด|แปลง
$8.29
+11.62%
+11.62%$638.86Mเทรด|แปลง
$3.40
+5.67%
+5.67%$625.47Mเทรด|แปลง
$4.41
+3.80%
+3.80%$617.98Mเทรด|แปลง
$4.28
+6.24%
+6.24%$611.15Mเทรด|แปลง
$24.62
+3.23%
+3.23%$609.88Mเทรด|แปลง
$5.73
+2.51%
+2.51%$595.88Mเทรด|แปลง
$42.76
+2.54%
+2.54%$589.59Mเทรด|แปลง
$4.63
+4.76%
+4.76%$587.89Mเทรด|แปลง
$0.63
+13.52%
+13.52%$548.09Mเทรด|แปลง
$0.01
+6.43%
+6.43%$542.72Mเทรด|แปลง
$128.38
+4.38%
+4.38%$534.87Mเทรด|แปลง
$0.03
+7.35%
+7.35%$521.33Mเทรด|แปลง
$0.43
+1.28%
+1.28%$516.01Mเทรด|แปลง
$29.42
+2.22%
+2.22%$515.26Mเทรด|แปลง
$0.05
+2.68%
+2.68%$508.11Mเทรด|แปลง
$0.07
+6.47%
+6.47%$507.88Mเทรด|แปลง
$7.89
+0.67%
+0.67%$501.96Mเทรด|แปลง
$6.26
-3.16%
-3.16%$464.83Mเทรด|แปลง
$2.47
+0.39%
+0.39%$464.44Mเทรด|แปลง
$0.01
+3.18%
+3.18%$436.46Mเทรด|แปลง
$0.01
+23.45%
+23.45%$436.21Mเทรด|แปลง
$3.93
+4.52%
+4.52%$434.24Mเทรด|แปลง
$0.56
+6.30%
+6.30%$413.43Mเทรด|แปลง
$0.72
+4.83%
+4.83%$411.82Mเทรด|แปลง
$0.47
+2.15%
+2.15%$406.73Mเทรด|แปลง
$1.01
+0.00%
+0.00%$400.93Mเทรด|แปลง
$3.05
+5.40%
+5.40%$397.27Mเทรด|แปลง
$36.39
+3.11%
+3.11%$385.42Mเทรด|แปลง
$16.82
+4.62%
+4.62%$380.53Mเทรด|แปลง
$594.36
+5.37%
+5.37%$377.29Mเทรด|แปลง
$0.12
+2.13%
+2.13%$368.48Mเทรด|แปลง
$0.02
+0.79%
+0.79%$363.51Mเทรด|แปลง
$6.37
+4.37%
+4.37%$346.92Mเทรด|แปลง
$1.64
+2.54%
+2.54%$340.12Mเทรด|แปลง
$0.01
+8.46%
+8.46%$324.26Mเทรด|แปลง
$0.33
+1.64%
+1.64%$322.20Mเทรด|แปลง
$0.06
+4.34%
+4.34%$309.74Mเทรด|แปลง
$3.82
+3.50%
+3.50%$308.57Mเทรด|แปลง
$0.02
+0.66%
+0.66%$299.11Mเทรด|แปลง
$0.03
+4.49%
+4.49%$294.34Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.64%
+0.64%$292.77Mเทรด|แปลง
$1.46
-3.14%
-3.14%$292.11Mเทรด|แปลง
$2.20
+7.13%
+7.13%$292.09Mเทรด|แปลง
$5.91
+5.12%
+5.12%$267.70Mเทรด|แปลง
$0.31
+6.00%
+6.00%$267.23Mเทรด|แปลง
$0.09
+5.25%
+5.25%$263.79Mเทรด|แปลง
$1,274.42
+22.25%
+22.25%$256.15Mเทรด|แปลง
$1.19
+0.08%
+0.08%$249.86Mเทรด|แปลง
$88.12
+3.82%
+3.82%$248.02Mเทรด|แปลง
$2.75
+6.58%
+6.58%$241.27Mเทรด|แปลง
$1.69
+1.32%
+1.32%$239.82Mเทรด|แปลง
$0.03
+9.93%
+9.93%$222.73Mเทรด|แปลง
$75.36
+3.16%
+3.16%$218.77Mเทรด|แปลง
$3.18
+10.24%
+10.24%$218.73Mเทรด|แปลง
$0.04
+1.93%
+1.93%$194.50Mเทรด|แปลง
$2.23
+12.05%
+12.05%$191.86Mเทรด|แปลง
$2.21
+5.65%
+5.65%$189.96Mเทรด|แปลง
$0.42
+3.81%
+3.81%$183.31Mเทรด|แปลง
$0.01
+6.47%
+6.47%$182.60Mเทรด|แปลง
$1.32
+1.94%
+1.94%$178.30Mเทรด|แปลง
$0.02
+2.26%
+2.26%$174.57Mเทรด|แปลง
$0.93
+6.83%
+6.83%$173.49Mเทรด|แปลง
$0.08
+0.94%
+0.94%$171.65Mเทรด|แปลง
$0.05
+6.92%
+6.92%$168.74Mเทรด|แปลง
$0.17
-1.26%
-1.26%$167.65Mเทรด|แปลง
$0.01
+5.10%
+5.10%$167.33Mเทรด|แปลง
$166.82
+4.56%
+4.56%$161.70Mเทรด|แปลง
$0.07
+4.77%
+4.77%$161.13Mเทรด|แปลง
$2.38
+2.17%
+2.17%$160.76Mเทรด|แปลง
$0.48
+2.54%
+2.54%$160.19Mเทรด|แปลง
$1.07
+2.73%
+2.73%$153.40Mเทรด|แปลง
$1.68
+3.65%
+3.65%$150.52Mเทรด|แปลง
$0.23
+2.94%
+2.94%$150.24Mเทรด|แปลง
$4.63
+2.86%
+2.86%$150.23Mเทรด|แปลง
$0.12
+4.23%
+4.23%$143.68Mเทรด|แปลง
$0.32
+2.84%
+2.84%$143.66Mเทรด|แปลง
$0.07
+3.56%
+3.56%$137.86Mเทรด|แปลง
$1.96
+0.77%
+0.77%$129.60Mเทรด|แปลง
$0.82
+4.22%
+4.22%$124.62Mเทรด|แปลง
$7.73
+4.88%
+4.88%$122.09Mเทรด|แปลง
$0.99
+6.46%
+6.46%$118.53Mเทรด|แปลง
$2.25
+1.71%
+1.71%$112.43Mเทรด|แปลง
$0.42
+0.02%
+0.02%$108.41Mเทรด|แปลง
$0.24
+6.90%
+6.90%$107.24Mเทรด|แปลง
$0.42
+6.39%
+6.39%$106.02Mเทรด|แปลง
$0.67
+3.55%
+3.55%$105.49Mเทรด|แปลง
$2,405.07
+3.84%
+3.84%$102.50Mเทรด|แปลง
$14.08
+6.66%
+6.66%$101.56Mเทรด|แปลง
$4.66
+14.24%
+14.24%$99.92Mเทรด|แปลง
$0.03
+7.32%
+7.32%$94.26Mเทรด|แปลง
$0.01
+8.04%
+8.04%$94.00Mเทรด|แปลง
$0.61
+6.94%
+6.94%$90.12Mเทรด|แปลง
$4.64
-4.26%
-4.26%$89.90Mเทรด|แปลง
$0.25
+3.97%
+3.97%$88.48Mเทรด|แปลง
$0.50
+5.93%
+5.93%$84.85Mเทรด|แปลง
$27.43
+1.70%
+1.70%$84.84Mเทรด|แปลง
$12.04
+2.37%
+2.37%$83.61Mเทรด|แปลง
$770.70
+12.72%
+12.72%$82.97Mเทรด|แปลง
$1.64
+8.69%
+8.69%$81.72Mเทรด|แปลง
$55.91
+5.03%
+5.03%$81.30Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.47%
+0.47%$80.09Mเทรด|แปลง
$2,083.40
+3.85%
+3.85%$78.04Mเทรด|แปลง
$0.01
+8.48%
+8.48%$74.86Mเทรด|แปลง
$3.63
+3.74%
+3.74%$74.33Mเทรด|แปลง
$2.17
+2.46%
+2.46%$73.05Mเทรด|แปลง
$0.90
-0.91%
-0.91%$68.78Mเทรด|แปลง
$22.77
+5.80%
+5.80%$67.83Mเทรด|แปลง
$1.57
+3.99%
+3.99%$67.65Mเทรด|แปลง
$0.11
+5.75%
+5.75%$66.53Mเทรด|แปลง
$0.02
+3.98%
+3.98%$62.86Mเทรด|แปลง
$0.33
+21.93%
+21.93%$61.81Mเทรด|แปลง
$5.14
+3.31%
+3.31%$58.13Mเทรด|แปลง
$0.04
+2.21%
+2.21%$57.03Mเทรด|แปลง
$12.70
+1.59%
+1.59%$54.01Mเทรด|แปลง
$2.38
+6.74%
+6.74%$52.90Mเทรด|แปลง
$22.46
+5.00%
+5.00%$52.82Mเทรด|แปลง
$0.37
+5.83%
+5.83%$51.89Mเทรด|แปลง
$0.03
+2.90%
+2.90%$47.19Mเทรด|แปลง
$0.26
+5.20%
+5.20%$46.70Mเทรด|แปลง
$0.02
-0.28%
-0.28%$46.40Mเทรด|แปลง
$5.31
+0.95%
+0.95%$45.98Mเทรด|แปลง
$0.20
-0.27%
-0.27%$45.67Mเทรด|แปลง
$0.04
+2.85%
+2.85%$44.65Mเทรด|แปลง
$0.17
+11.40%
+11.40%$44.12Mเทรด|แปลง
$0.09
+2.49%
+2.49%$43.74Mเทรด|แปลง
$0.08
+35.81%
+35.81%$43.73Mเทรด|แปลง
$0.43
+6.17%
+6.17%$41.52Mเทรด|แปลง
$2.06
+0.56%
+0.56%$40.92Mเทรด|แปลง
$0.05
+30.76%
+30.76%$40.52Mเทรด|แปลง
$0.18
-0.17%
-0.17%$39.51Mเทรด|แปลง
$0.59
+2.10%
+2.10%$37.33Mเทรด|แปลง
$0.38
+5.63%
+5.63%$36.08Mเทรด|แปลง
$0.52
+4.49%
+4.49%$35.60Mเทรด|แปลง
$0.04
+23.39%
+23.39%$31.57Mเทรด|แปลง
$0.19
+7.95%
+7.95%$31.34Mเทรด|แปลง
$40.45
+4.60%
+4.60%$30.86Mเทรด|แปลง
$0.90
+17.56%
+17.56%$30.10Mเทรด|แปลง
$0.04
+0.47%
+0.47%$28.64Mเทรด|แปลง
$0.02
+1.71%
+1.71%$28.35Mเทรด|แปลง
$7.89
+7.47%
+7.47%$28.35Mเทรด|แปลง
$0.24
+6.55%
+6.55%$28.19Mเทรด|แปลง
$19.33
+2.16%
+2.16%$27.90Mเทรด|แปลง
$0.40
+6.51%
+6.51%$27.36Mเทรด|แปลง
$0.12
+9.04%
+9.04%$26.69Mเทรด|แปลง
$0.01
+32.48%
+32.48%$25.90Mเทรด|แปลง
$0.90
+2.87%
+2.87%$25.34Mเทรด|แปลง
$1.00
+0.01%
+0.01%$24.08Mเทรด|แปลง
$2.45
+2.89%
+2.89%$23.79Mเทรด|แปลง
$10.85
+3.26%
+3.26%$23.28Mเทรด|แปลง
$0.04
+7.49%
+7.49%$22.02Mเทรด|แปลง
$0.04
+8.45%
+8.45%$21.85Mเทรด|แปลง
$9.53
+5.22%
+5.22%$21.73Mเทรด|แปลง
$0.01
+12.15%
+12.15%$21.55Mเทรด|แปลง
$0.01
+8.48%
+8.48%$21.06Mเทรด|แปลง
$0.07
+43.58%
+43.58%$20.86Mเทรด|แปลง
$0.01
+4.11%
+4.11%$20.13Mเทรด|แปลง
$0.09
+2.67%
+2.67%$19.76Mเทรด|แปลง
$0.01
-1.03%
-1.03%$18.68Mเทรด|แปลง
$1.06
+2.02%
+2.02%$18.15Mเทรด|แปลง
$0.18
+0.57%
+0.57%$17.22Mเทรด|แปลง
$1.09
+0.00%
+0.00%$16.28Mเทรด|แปลง
$0.36
+6.01%
+6.01%$16.06Mเทรด|แปลง
$1.00
-0.13%
-0.13%$15.91Mเทรด|แปลง
$0.23
+5.23%
+5.23%$14.16Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.94%
+0.94%$13.90Mเทรด|แปลง
$0.26
-8.37%
-8.37%$13.42Mเทรด|แปลง
$0.02
+7.89%
+7.89%$13.37Mเทรด|แปลง
$0.24
+1.92%
+1.92%$11.65Mเทรด|แปลง
$0.15
+3.96%
+3.96%$11.27Mเทรด|แปลง
$0.01
+2.89%
+2.89%$10.77Mเทรด|แปลง
$0.12
+8.28%
+8.28%$10.67Mเทรด|แปลง
$0.53
+4.18%
+4.18%$10.58Mเทรด|แปลง
$0.22
+5.62%
+5.62%$10.42Mเทรด|แปลง
$0.01
+8.69%
+8.69%$10.33Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.25%
+0.25%$10.08Mเทรด|แปลง
$0.05
+6.91%
+6.91%$9.87Mเทรด|แปลง
$0.03
+9.19%
+9.19%$9.84Mเทรด|แปลง
$0.01
+2.16%
+2.16%$9.79Mเทรด|แปลง
$0.09
+4.99%
+4.99%$9.63Mเทรด|แปลง
$0.09
-0.59%
-0.59%$9.38Mเทรด|แปลง
$2.64
+2.09%
+2.09%$9.36Mเทรด|แปลง
$0.01
+2.88%
+2.88%$9.29Mเทรด|แปลง
$0.03
+10.87%
+10.87%$8.64Mเทรด|แปลง
$3.80
+5.79%
+5.79%$7.81Mเทรด|แปลง
$0.39
+2.68%
+2.68%$7.52Mเทรด|แปลง
$0.01
+4.28%
+4.28%$7.31Mเทรด|แปลง
$7.16
+3.91%
+3.91%$6.83Mเทรด|แปลง
$0.06
+6.12%
+6.12%$5.91Mเทรด|แปลง
$0.16
-0.52%
-0.52%$5.68Mเทรด|แปลง
$1.08
+3.76%
+3.76%$5.38Mเทรด|แปลง
$0.01
+2.00%
+2.00%$5.30Mเทรด|แปลง
$2.14
-2.29%
-2.29%$5.19Mเทรด|แปลง
$0.04
+3.23%
+3.23%$5.15Mเทรด|แปลง
$0.44
+2.20%
+2.20%$4.94Mเทรด|แปลง
$0.09
+2.69%
+2.69%$4.43Mเทรด|แปลง
$0.22
+3.19%
+3.19%$4.34Mเทรด|แปลง
$0.03
+4.52%
+4.52%$4.22Mเทรด|แปลง
$0.01
+11.27%
+11.27%$4.18Mเทรด|แปลง
$0.04
-1.45%
-1.45%$4.17Mเทรด|แปลง
$0.01
+4.63%
+4.63%$4.15Mเทรด|แปลง
$0.01
+14.20%
+14.20%$4.10Mเทรด|แปลง
$0.06
+9.92%
+9.92%$3.82Mเทรด|แปลง
$0.58
+0.34%
+0.34%$3.74Mเทรด|แปลง
$0.11
+5.94%
+5.94%$3.68Mเทรด|แปลง
$0.01
+10.71%
+10.71%$3.48Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.87%
+0.87%$3.46Mเทรด|แปลง
$0.18
-1.37%
-1.37%$3.16Mเทรด|แปลง
$0.02
+2.78%
+2.78%$3.10Mเทรด|แปลง
$0.02
+14.22%
+14.22%$2.98Mเทรด|แปลง
$0.04
+1.65%
+1.65%$2.91Mเทรด|แปลง
$0.01
+8.25%
+8.25%$2.87Mเทรด|แปลง
$0.01
+24.62%
+24.62%$2.77Mเทรด|แปลง
$0.01
+7.94%
+7.94%$2.76Mเทรด|แปลง
$0.17
+3.86%
+3.86%$2.72Mเทรด|แปลง
$0.03
+1.66%
+1.66%$2.67Mเทรด|แปลง
$0.08
+4.04%
+4.04%$2.58Mเทรด|แปลง
$0.01
-0.38%
-0.38%$2.53Mเทรด|แปลง
$0.01
+8.07%
+8.07%$2.46Mเทรด|แปลง
$0.01
+7.16%
+7.16%$2.34Mเทรด|แปลง
$0.01
+1.64%
+1.64%$2.28Mเทรด|แปลง
$0.04
+5.66%
+5.66%$2.23Mเทรด|แปลง
$0.01
+0.95%
+0.95%$2.23Mเทรด|แปลง
$0.01
+5.32%
+5.32%$2.05Mเทรด|แปลง
$0.03
+3.78%
+3.78%$1.96Mเทรด|แปลง
$0.01
+14.42%
+14.42%$1.70Mเทรด|แปลง
$0.12
+15.63%
+15.63%$1.68Mเทรด|แปลง
$0.01
+7.94%
+7.94%$1.55Mเทรด|แปลง
$0.54
+1.52%
+1.52%$1.54Mเทรด|แปลง
$0.01
+7.74%
+7.74%$1.52Mเทรด|แปลง
$0.43
+7.36%
+7.36%$1.49Mเทรด|แปลง
$0.04
+1.78%
+1.78%$1.48Mเทรด|แปลง
$0.03
+7.51%
+7.51%$1.40Mเทรด|แปลง
$0.01
+5.91%
+5.91%$1.40Mเทรด|แปลง
$0.01
+2.87%
+2.87%$1.35Mเทรด|แปลง
$0.01
+3.38%
+3.38%$1.26Mเทรด|แปลง
$0.01
-2.58%
-2.58%$1.19Mเทรด|แปลง
$0.01
+6.99%
+6.99%$1.08Mเทรด|แปลง
$24.34
+4.01%
+4.01%$1.04Mเทรด|แปลง
$0.02
-3.11%
-3.11%$1.03Mเทรด|แปลง
$0.01
+1.45%
+1.45%$917,010.71เทรด|แปลง
$0.01
+5.56%
+5.56%$771,840.00เทรด|แปลง
$0.01
+5.26%
+5.26%$708,435.00เทรด|แปลง
$44.18
+2.26%
+2.26%$618,520.00เทรด|แปลง
$0.01
+5.60%
+5.60%$589,169.12เทรด|แปลง
$0.01
+2.92%
+2.92%$545,600.00เทรด|แปลง
$0.01
+8.80%
+8.80%$512,391.74เทรด|แปลง
$22.27
+3.62%
+3.62%$489,940.00เทรด|แปลง
$0.01
+2.59%
+2.59%$412,080.00เทรด|แปลง
$0.01
+4.26%
+4.26%$326,288.08เทรด|แปลง
$0.11
-0.10%
-0.10%$298,394.46เทรด|แปลง
$0.01
+8.88%
+8.88%$272,750.00เทรด|แปลง
$0.01
-4.94%
-4.94%$197,361.75เทรด|แปลง
$0.01
+2.77%
+2.77%$140,600.00เทรด|แปลง
$0.05
+15.80%
+15.80%$106,766.64เทรด|แปลง
$0.01
+1.42%
+1.42%$104,472.83เทรด|แปลง
$0.01
+1.58%
+1.58%$50,752.37เทรด|แปลง
$0.01
+3.40%
+3.40%--เทรด|แปลง
$0.01
+4.27%
+4.27%--เทรด|แปลง

คำถามที่พบบ่อย

  • การคำนวณมูลค่าตามราคาตลาดของคริปโททำอย่างไร
  • คริปโทเคอร์เรนซียอดนิยม 10 อันดับแรกมีอะไรบ้าง
  • อะไรคือตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาของคริปโทเคอร์เรนซี
  • ฉันจะเริ่มลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีได้อย่างไร
  • ฉันจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีได้หรือไม่
  • คริปโทเคอร์เรนซีของฉันที่ OKEx จะปลอดภัยหรือไม่