BTCUSD-20220325-34000-P
ระยะเวลาหมดอายุ 33วัน

0.0245 BTC

ราคาล่าสุด

0.00%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$40,019.80

ราคาดัชนีล่าสุด

34,000 USD

ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซื้อขาย

53.5 BTC

สัญญาคงค้าง

0.3 BTC

ปริมาณใน 24 ชม.

$12005.94

24 ชม.

44.55

เลเวอเรจ

0.0224 BTC

Mark Price

67.41%

ความผันผวนแฝง

-0.20582975

Delta

0.00080117

Vega

1.71629474

Gamma

-0.00081206

Theta

หน่วยBTC
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 0.0224