BTCUSD-20220129-31000-C
ระยะเวลาหมดอายุ 21ชั่วโมง

--

ราคาล่าสุด

--

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$36,555.80

ราคาดัชนีล่าสุด

31,000 USD

ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซื้อขาย

0.0 BTC

สัญญาคงค้าง

--

ปริมาณใน 24 ชม.

--

24 ชม.

6.60

เลเวอเรจ

0.1518 BTC

Mark Price

133.11%

ความผันผวนแฝง

0.84217576

Delta

0.00000844

Vega

-1.42841005

Gamma

-0.00052403

Theta

หน่วยBTC
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 0.1516