BTCUSD-20220128-150000-C
ระยะเวลาหมดอายุ 3วัน

0.0005 BTC

ราคาล่าสุด

0.00%

การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง

$36,161.10

ราคาดัชนีล่าสุด

150,000 USD

ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซื้อขาย

10.1 BTC

สัญญาคงค้าง

0.0 BTC

ปริมาณใน 24 ชม.

$0.00

24 ชม.

2000.00

เลเวอเรจ

0.0000 BTC

Mark Price

339.48%

ความผันผวนแฝง

0.0000082

Delta

0.00000004

Vega

0.00010716

Gamma

-0.00000195

Theta

หน่วยBTC
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 0.0000