ZEC/USDT-11

----
ต่ำสุดใน 24 ชม.(USDT)--
สูงสุดใน 24 ชม.(USDT)--
ZEC/USDT
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingViewสภาพคล่อง
 • แลกเปลี่ยน
  สกุลเงิน
  ราคา
  USDTราคา
  น้ำหนัก
  ไม่พบผลลัพธ์