TONCOIN/USDT
1.7709
ราคาล่าสุด (USDT)
9.50%
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง
1.8168
สูงสุดใน 24 ชม. (USDT)
1.5506
ต่ำสุดใน 24 ชม. (USDT)
TONCOIN/USDT
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 1.7703
  แลกเปลี่ยนสกุลเงินราคาUSDTราคาน้ำหนัก
  OKXTONCOIN/USDT1.771.770050%
  FtxTONCOIN/USD1.771.769650%