SWRV/BTC
0.00000520
ราคาล่าสุด (BTC)
3.99%
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง
0.00000525
สูงสุดใน 24 ชม. (BTC)
0.00000495
ต่ำสุดใน 24 ชม. (BTC)
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 0.00000520
  แลกเปลี่ยนสกุลเงินราคาBTCราคาน้ำหนัก
  GateSWRV/USDT0.20290.0000052033.3%
  OKExSWRV/USDT0.20330.0000052033.3%
  HuobiSWRV/BTC0.00000520.0000052033.3%