SUSHI/BTC
0.00007678
ราคาล่าสุด (BTC)
1.53%
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง
0.00007808
สูงสุดใน 24 ชม. (BTC)
0.00007459
ต่ำสุดใน 24 ชม. (BTC)
SUSHI/BTC
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 0.00007678
  แลกเปลี่ยนสกุลเงินราคาBTCราคาน้ำหนัก
  CoinbaseSUSHI/BTC0.00007680.0000768025%
  OKXSUSHI/ETH0.001140.0000767125%
  BinanceSUSHI/BTC0.00007670.0000767025%
  HuobiSUSHI/BTC0.000076920.0000769225%