MASK/USD
4.012
ราคาล่าสุด (USD)
4.88%
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง
4.218
สูงสุดใน 24 ชม. (USD)
3.752
ต่ำสุดใน 24 ชม. (USD)
MASK/USD
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 4.012
  แลกเปลี่ยนสกุลเงินราคาUSDราคาน้ำหนัก
  BinanceMASK/USDT4.014$4.01425%
  OKXMASK/USDT4.019$4.01925%
  HuobiMASK/USDT4.0038$4.00425%
  CoinbaseMASK/USD4.01$4.01025%