IMX/USD
1.5096
ราคาล่าสุด (USD)
31.25%
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง
1.7209
สูงสุดใน 24 ชม. (USD)
1.1018
ต่ำสุดใน 24 ชม. (USD)
IMX/USD
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 1.5091
  แลกเปลี่ยนสกุลเงินราคาUSDราคาน้ำหนัก
  OKXIMX/USDT1.5$1.500333.3%
  GateIMX/USDT1.50487$1.505133.3%
  FtxIMX/USD1.504$1.504033.3%