DASH/USD
92.78
ราคาล่าสุด (USD)
1.11%
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง
96.76
สูงสุดใน 24 ชม. (USD)
88.30
ต่ำสุดใน 24 ชม. (USD)
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 92.85
  แลกเปลี่ยนสกุลเงินราคาUSDราคาน้ำหนัก
  OKExDASH/USDT92.73$92.7725%
  HuobiDASH/USDT92.86$92.8925%
  BinanceDASH/USDT92.8$92.8425%
  KucoinDASH/USDT92.85$92.8925%