BAL/BTC
0.000295
ราคาล่าสุด (BTC)
1.72%
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง
0.000296
สูงสุดใน 24 ชม. (BTC)
0.000287
ต่ำสุดใน 24 ชม. (BTC)
BAL/BTC
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 0.000295
  แลกเปลี่ยนสกุลเงินราคาBTCราคาน้ำหนัก
  CoinbaseBAL/BTC0.000295790.00029533.3%
  BinanceBAL/BTC0.00029530.00029533.3%
  HuobiBAL/BTC0.00029570.00029533.3%