BADGER/BTC
0.0001961
ราคาล่าสุด (BTC)
1.81%
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง
0.0002004
สูงสุดใน 24 ชม. (BTC)
0.0001890
ต่ำสุดใน 24 ชม. (BTC)
BADGER/BTC
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 0.0001961
  แลกเปลี่ยนสกุลเงินราคาBTCราคาน้ำหนัก
  OKXBADGER/BTC0.00019610.000196120%
  HuobiBADGER/BTC0.000196150.000196120%
  CoinbaseBADGER/USD7.660.000196620%
  FtxBADGER/USD7.6350.000196020%
  BinanceBADGER/BTC0.00019580.000195820%